Aankondiging: start ronde 2 én tweede inloopbijeenkomst Groenruil Drentsche Aa


Op 21 mei jongsleden is de pilot Groenruil Drentsche Aa van start gegaan. Via de pilot worden (natuur)gronden openbaar, transparant en marktconform verkocht of geruild. De Groenruil volgt een proces van twee rondes.

Ronde 1

De Groenruil bevindt zich op dit moment in ronde 1. In ronde 1 worden percelen van de provincie Drenthe verkocht die grenzen aan eigendommen van de enige of meest gerede partij, die vaak ook de omliggende of naastliggende eigenaar is. Dit zijn de zogenaamde ‘logische percelen’. De provincie is voornemens om die percelen te verkopen aan de specifieke aangrenzende eigenaar.

De voorgenomen verkoop van de logische percelen is van 22 mei 2024 tot en met 13 juni 2024 gepubliceerd via de website.

Ronde 2

Op maandag 8 juli 2024 start ronde 2 van de Groenruil Drentsche Aa. Ronde 2 begint met het publiceren van de overige percelen van de provincie Drenthe en de in te brengen percelen van Staatsbosbeheer. De overige percelen van de provincie Drenthe betreffen percelen die logischerwijs niet alleen in aanmerking komen voor aangrenzende eigenaren en zelfstandig goed ontsloten zijn.

In deze tweede ronde kunnen belangstellende partijen hun interesse tonen in de percelen en aangeven of ze ook (natuur)gronden in willen brengen. Alle percelen met een ligging binnen het begrensde NNN in het projectgebied kunnen worden ingebracht. Daarnaast kunnen landschapselementen of natuurgronden met een natuurbestemming buiten de NNN en binnen het projectgebied ook worden ingebracht.

Belangstellenden kunnen, na registratie, vanaf 8 juli 2024 tot en met 15 augustus 2024 percelen via de Groenruilviewer inbrengen in de Groenruil. Belangstelling tonen voor percelen in ronde 2 kan vanaf 8 juli 2024 tot en met 30 september 2024.

Tweede inloopbijeenkomst

Op woensdagavond 17 juli 2024 zal de tweede inloopavond plaatsvinden in Grandcafé Het Witte Huis in Zeegse. Tijdens deze avond zal het projectteam meer vertellen over de pilot en de werkwijze. De bijeenkomst duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. Om 19.45 zal de avond plenair worden gestart.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de Groenruil in de brochure.

Via de website blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de pilot Groenruil Drentsche Aa.