Bekendmaking grond Schoonebeek


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens ca. 18 ha grond uit te ruilen nabij Schoonebeek, ten behoeve van de realisatie haar beleidsdoelstellingen in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en ten behoeve van de agrarische structuurverbetering in het gebied.

De door de provincie uit te ruilen percelen zijn:

Schoonebeek H 409
Schoonebeek H 410
Schoonebeek H 67
Schoonebeek H 68
Schoonebeek H 828
Schoonebeek H 73
Schoonebeek H 124
Schoonebeek H 145
Schoonebeek C 3331
Schoonebeek H 420
Schoonebeek H 419
Schoonebeek X 1570

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen of contact opnemen met grondzaken@prolander.nl