Bekendmaking grondverkoop Zeijen


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om grond te leveren, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 1 ha grond te Zeijen te leveren, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Het door de provincie te leveren perceel is:

Vries    U         1865

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen