Bekendmaking grondverkoop Zeijen 2/2


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om grond te leveren, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 9 ha grond te Zeijen te leveren, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

De door de provincie te leveren percelen zijn:

Vries    T          1329

Vries    T          3373

Vries    T          3375

Vries    T          3377

Vries    T          3380

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen