Bekendmakingen grond Roode Brand en Zuidmaten


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens ca. 40 hectare grond uit te ruilen nabij de Roode Brand en ca. 22 hectare grond uit te ruilen nabij de Zuidmaten te Drijber, beiden ten behoeve van de realisatie van ca. 90 hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland.

De door de Provincie Drenthe uit te ruilen percelen zijn:

Roode Brand:

 • Beilen S 142 (ged.)
 • Beilen S 143 (ged.)
 • Beilen S 144 (ged.)
 • Beilen S 145 (ged.)
 • Beilen S 146 (ged.)
 • Beilen S 398 (ged.)

Zuidmaten:

 • Beilen L 2471
 • Beilen L 2473
 • Beilen L 2233
 • Beilen L 3036 (ged.)
 • Beilen L 3043 (ged.)

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen of contact opnemen met grondzaken@prolander.nl