Bekendmaking Groenruil Drentsche Aa ronde 1


De provincie Drenthe is voornemens om 44.09.46 hectare natuurgrond rechtstreeks aan partijen (hierna te noemen: “de gegadigden”) te verkopen. De te verkopen natuurgronden worden verkocht middels de pilot Groenruil Drentsche Aa.

De verkoop van een deel van de natuurgronden wordt in ronde 1 te koop aangeboden. Ronde 1 is met name van belang voor de aangrenzende eigenaren, omdat het percelen zijn die (bijna) volledig omsloten en ontsloten zijn via aanliggende eigenaren. De verkoop vindt plaats middels de pilot Groenruil Drentsche Aa. De percelen zijn ter inzage gelegd middels deze link: https://www.prolander.nl/grond/groenruil/.

Gelet op het voorgaande is de provincie Drenthe van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts voornoemde gegadigden in aanmerking komen voor de beoogde verkoop van de genoemde percelen natuurgrond.

Vervolgens zullen in ronde 2 overige percelen natuurgrond aan alle belangstellenden worden aangeboden.