Twee percelen in de Hunze: Kieviterij, De Groeve


Gelegen aan de Kieviterij te De Groeve

Gemeentecode

Sectie

Kadastraal nr.

Oppervlakte (m2)

tabel

ZLR00

K

455

22.350

ZLR00

K

1514

23.510

Totaal

45.860

04 58 60 ha.

De verkoop bij inschrijving start op 25 november 2020, via de verkoopmakelaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over de percelen en/of de procedure(s) kunt u contact opnemen met de heer B. Koomans van Makelaardij Koomans (0599 - 512 799 of info@koomansmakelaardij.nl)

Advertentie van Makelaardij Koomans: Kieviterij, te De Groeve