Inschrijving: openbare verkoop natuurkavels Groningen


Prolander verkoopt in opdracht van de provincie Groningen een viertal natuurkavels. Dit is uw kans om in Groningen uw eigen unieke natuurgebied te beheren.

De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Biedingen worden deels beoordeeld op de kwaliteit van het door inschrijver in te dienen beheerplan en deels op basis van de hoogte van het inschrijfbedrag. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 5 november 2019 een bieding indienen.

De volgende kavels worden te koop aangeboden: