Openbare verkoop natuurkavel Lettelbert


Prolander verkoopt in opdracht van de provincie Groningen een natuurkavel.

Dit is uw kans om in Groningen uw eigen unieke natuurgebied te beheren.

De verkoop vindt plaats door middel van inschrijving. Biedingen worden deels beoordeeld op de kwaliteit van het door inschrijver in te dienen beheerplan en deels op basis van de hoogte van het inschrijfbedrag. Belangstellenden kunnen tot uiterlijk 10 februari 2021 een bieding indienen.

Het gaat om een perceel nabij Lettelbert die te koop aangeboden wordt, gelegen aan het Lettelberterdiep. De kavel maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en heeft een oppervlakte van 01.09.00 hectare.

Voor de toekomstige eigenaar rust op de natuurgronden de kwalitatieve verplichting om de natuurdoeltypen N12.02; kruiden en faunarijk grasland en N04.02: zoete plas in stand te houden.

Er bestaan mogelijkheden voor het verkrijgen van een beheersubsidie in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) vanaf 2022.

Het perceel ligt in Lettelbert naast een zandafgraving. Het perceel is gelegen aan het Lettelberterdiep aan de zuidzijde van de A7 en de noordzijde van de Hoofdstraat te Lettelbert en wordt omgeven door agrarisch gebied en de Lettelberterplas.  Perceel Leek C 2824 , Grootte 1.09.00 hectare

Interesse?

Ja, ik heb interesse en ontvang graag via de mail de brochure / verkoopleidraad.