Pacht


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland).  Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2020 is gesloten. De belangstellenden hebben zich  tot 1 september 2019 kunnen inschrijven. Momenteel worden de pachtpercelen in kaart gebracht zijn we bezig met de toewijzingen. Indien u niet in aanmerking komt voor pachtgrond ontvangt u voor het einde van het jaar hier bericht over.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
  • Natuurgronden worden onder beperking uit gegeven.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Pachtseizoen 2021

Vanaf mei 2020 is het mogelijk uw belangstelling te laten registreren voor het pachtseizoen 2021.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rondom pachten van gronden. (pdf, 104 kB)