Pacht


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland).  Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden. De nieuwe pachtperiode loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.

Belangstelling voor het pachten van grond?

Wilt u in aanmerking komen om gronden te pachten? Dan kunt u vanaf begin april tot en met 31 augustus 2018 uw belangstelling kenbaar maken (voor het seizoen 2019) via het online formulier op deze website. U krijgt dan voor 1 februari 2019 nadere informatie of er wel of niet pachtgrond voor u beschikbaar is.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier op deze website.

Meer informatie over pacht

Meer informatie over het pachten van gronden die in eigendom zijn van de provincies Drenthe en Groningen en die door ons worden uitgegeven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rondom pachten van gronden (pdf, 190 kB).