Pacht


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland).  Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2019 is inmiddels verlopen. Heeft u belangstelling voor het pachten van grond? Vanaf 15 mei 2019 kunt u uw belangstelling kenbaar maken voor het seizoen 2020. Dit doet u via een online formulier dat u tegen die tijd hier vindt. Houdt u deze website in de gaten voor de definitieve aanmeldperiode en het online formulier.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Meer informatie over pacht

Meer informatie over het pachten van gronden die in eigendom zijn van de provincies Drenthe en Groningen en die door ons worden uitgegeven.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rondom pachten van gronden. (pdf, 190 kB)