Pacht


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland).  Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2020 is geopend. Heeft u belangstelling voor het pachten van grond? Dan kunt u via onderstaande link uw belangstelling registeren. Zodra u op onderstaande link klikt ziet u een kaart van de Provincie Groningen en Drenthe, hierop kunt u zien, in het blauw, of er in uw gebied pachtgronden beschikbaar zijn. (Let op hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.)

Indien u in beide provincies grond wilt pachten dient u twee verschillende belangstellingsformulieren in te vullen.

Belangstellingsregistratie en overzicht pachtuitgifte per provincie.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • In principe wijzen we hooguit vier jaar achtereen een perceel toe aan dezelfde pachter.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rondom pachten van gronden. (pdf, 104 kB)