Aanmelding voor provinciale pachtgronden 2021


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuurnetwerk Nederland). Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2021 is vanaf 1 mei 2020 mogelijk via deze site. Belangstellenden kunnen zich tot 1 september 2020 inschrijven.

Voor de uitgangspunten en belangstellingsregistratie voor de pachtuitgifte 2021 per provincie, verwijzen wij u naar onderstaande links.