Reestdal: een oude stroombeek in een nieuw jasje

Het Reestdal ligt op de grens van de provincies Drenthe en Overijssel. Het veenbeekje de Reest kan hier vrij kronkelen in een afwisselend landschap van onder andere essen, houtwallen, akkertjes, heidevelden, bos en bloemrijke weiden. In de natuurgebieden rond de Reest komen veel bijzondere planten en dieren voor. Dit maakt het Reestdal een ideaal gebied om wandelend of fietsend van te genieten. Het natuurgebied moet aansluiten aan het Nationale Natuurnetwerk, er komt meer natte heidenatuur die beter aansluit op de omliggende landbouw. Daarom is Prolander aan het werk.

De Reest voerde vroeger veel water af van het hoogveengebied bij Dedemsvaart en Slagharen naar de monding bij Meppel. Door ingrepen in de waterhuishouding in en om het beekdal gaat er nu veel minder grond- en oppervlaktewater naar de Reest. Het beekdalsysteem wordt nu weer hersteld en de waterafvoer naar de Reest wordt vergroot. Door landbouwgronden in te richten voor natuur en de afvoer van de beek te vertragen komt er meer water naar het beekdal dat langer in het gebied blijft. Hierdoor ontstaan ideale omstandigheden voor bijzondere dieren en planten zoals de vlindersoort zilveren maan, zonnedauw en dotterbloem. Tegelijkertijd vermindert tijdens natte perioden de wateroverlast in de omgeving van Meppel.

Opdracht

Reest3-360-270 px

Het projectgebied ligt in het stroomgebied van de Reest tussen Drogteropslagen en de uitmonding in het Meppelerdiep. Prolander werkt hier in opdracht van de provincie Drenthe.  Zo moet het natuurgebied beter aansluiten op het Nationale Natuurnetwerk. Dat kan door particuliere eigenaren te interesseren voor natuurbeheer. Of door gronden te verwerven en over te dragen aan terreinbeheerders. Daarvoor moet landbouwgrond worden omgevormd naar natuurgebied. De natuur en landbouw zullen hierbij natuurlijk wel goed op elkaar moeten aansluiten.

De Reest heeft meer (grond)water nodig, daarvoor moeten hydrologische maatregelen genomen worden. Er komt een ecologische verbinding van de Zuidwoldiger waterlossing naar de Reest bij Linde. En in het bovenstroomse gebied van het Reestdal bij Drogteropslagen herstellen we de meanders en leggen we een broekbos aan.

Opdrachtgever en samenwerkingspartners

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In het project werkt Prolander samen met waterschap Drents Overijsselse Delta, Stichting Het Drentse Landschap en gemeente De Wolden.

Rol van Prolander

Prolander is verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, grondverwerving, communicatie en de inbreng van specialistische kennis op het gebied van onder andere vastgoed, aanbesteding, hydrologie en landschapsvormgeving.

Meer informatie

p. laarhuisVoor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Paul Laarhuis, tel: 0592-365176 of via p.laarhuis@prolander.nl