Talkshow: Liefde voor het Landschap


Ter ere van het 5-jarig bestaan van Prolander organiseerden we op donderdag 4 november 2021 de talkshow: Liefde voor het Landschap in DOT Groningen.

Onder leiding van host Inge Diepman blikte directeur Evelien van Everdingen aan de hand van persoonlijke mijlpalen terug op de afgelopen 5 jaar. Vervolgens nodigde Evelien de opdrachtgevende gedeputeerden Henk Jumelet (Drenthe) en Henk Staghouwer (Groningen), directeur Natuur en Biodiversiteit bij Ministerie van LNV Donné Slangen en bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio Gert-Jan Hospers uit voor een gesprek over trends en dilemma's aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Samen met bestuursvoorzitter Hans Kuipers keek Evelien vooruit naar de toekomst. De conclusie was dat er zeker toekomst is voor Prolander, vanuit de huidige opdracht maar ook vanuit de toekomstige opgaven in het landelijk gebied.

Sprekers

Vier inspirerende sprekers schoven bij ons aan tafel.

Gert-Jan Hospers

Prof.dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio aan de Radboud Universiteit en directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. In zijn onderzoek, onderwijs en lezingen houdt Gert-Jan zich bezig met de intrigerende vraag wat plekken met ons doen. Ook schrijft hij regelmatig over zijn vakgebied. Zo publiceerde hij ‘Geografie en gevoel’ (2013), ‘Slimme streken: de kracht van het platteland’ (2018) en ‘De wereld van de stad’ (2021).

Henk Jumulet (Drenthe)

Henk Jumelet is lid van het CDA. Hij is sinds 2015 lid van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. Na zijn studie Theologie aan de Rijks Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft hij gewerkt als pastoraal werker en predikant en was hij werkzaam in het onderwijs. In 2002 werd hij politiek actief en werd verkozen tot voorzitter van het CDA Drenthe. Daarna was hij ook voor de Drentse CDA afdeling voorzitter van het campagneteam. Ook heeft hij gewerkt als wethouder in de gemeente Emmen. In 2014 was hij afdelingsleider a.i. aan het Bonhoeffer college in Enschede en lid van de gemeenteraad van Emmen.

Henk Staghouwer (Groningen)

Henk Staghouwer is sinds 2013 gedeputeerde namens de ChristenUnie in het provinciebestuur van Groningen. Zijn portefeuilles zijn: bovengrond, Landbouw & Visserij, Natuur & Landschap, Water,Wadden & Waddenfonds en Internationalisering. In 2018 werd hij genomineerd voor ‘Groenste politicus van 2018’.

Donné Slangen

Donné Slagen is sinds 2018 directeur Natuur en Biodiversiteit bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij Donné studeerde Economische geografie aan de Universiteit Utrecht. Slangen is sinds 2012 directeur Omgeving, Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Regionale bereikbaarheid en Veilig transport bij het ministerie van IenM en directeur Beleidsprogramma versnelling besluitvorming infrastructuur bij de toenmalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.