Medewerker in beeld


Wil je een beter beeld krijgen van onze organisatie en de mensen van Prolander? Ben je misschien van plan om te solliciteren op een vacature bij ons? Lees hieronder dan de persoonlijke verhalen van een aantal van onze collega’s. Op deze pagina stellen zij zich aan je voor en vertellen ze hoe het is om bij Prolander te werken, hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet en hoe ze de dynamiek van het werkveld van Prolander ervaren.

Jacomijn Pluimers (49), projectleider:

"Ik geloof in een gebiedsaanpak om maatschappelijke opgaven te realiseren en het gebied daarmee nog mooier te maken”

Wat doe je precies bij Prolander?

Ik ben projectleider van het project Bargerveen-Schoonebeek. In dit gebied werken we samen met alle betrokkenen om het unieke en kwetsbare hoogveengebied Bargerveen te behouden en te versterken. Dit doen we door het watersysteem op orde te krijgen door onder meer de aanleg van waterbuffers. Daarbij combineren we functies zoals natuur, recreatie, landbouw en wonen. Zo maken we het gebied steeds mooier met ruimte voor beleving, bedrijvigheid en ‘natuurlijk naoberschap’.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

Voor mijn werk ben ik veel in gesprek en overleg. Met het projectteam, collega- projectleiders, en collega’s van het waterschap, gemeente, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe. Het varieert van grote overleggen tot een 1 op 1 belletje. De ene keer is het onderwerp een pittige inhoudelijke kwestie en de andere keer gaat het over belangen en draagvlak. Daarnaast ben ik regelmatig in het gebied, wat varieert van gesprekken met bewoners aan de keukentafel tot een veldbezoek met de boswachter. En natuurlijk is er ook tijd zónder afspraken om e-mails te beantwoorden, maandrapportages te schrijven én het overzicht op de voortgang te houden. Dat laatste kan je overigens prima combineren met een wandeling.

Wat vind je het leukste aan jouw werk? Waar ben je trots op?

Het leukste vind ik samen resultaten boeken die je terugziet in het landschap. Ik werk nog maar kort bij Prolander, dus ik heb nog niet veel bijgedragen aan de mooie resultaten die in het Bargerveen zichtbaar zijn. Maar het is wel deze zichtbare impact die mij een enorme drive geeft om dit werk te doen. Ik zie mijn rol als een verbinder. Verbinden van mensen, doelen en wensen, kennis en geld, om samen het landschap mooier te maken. Dát is voor mij het werk van Prolander.

Hoe is het om bij Prolander te werken?

Een hele eer! Ik geloof in een gebiedsaanpak om maatschappelijke opgaven te realiseren en het gebied daarmee nog mooier te maken. Dit is mooi werk, waar toekomstmuziek in zit. Het is heerlijk om in een team te werken met fijne, betrokken en deskundige collega’s. Ik ben in Coronatijd begonnen, en heb bijna al het werk vanachter een scherm en met een telefoon gedaan. Kan je nagaan hoe leuk het wordt als we straks weer samen het veld in kunnen en elkaar echt kunnen ontmoeten.

Welke van de gebieden waar Prolander werkt is jouw favoriet en waarom?

Open deur; Bargerveen! Het is een uniek gebied, qua natuur én cultuur. Er is zoveel te zien en te horen. Dit landschap vertelt een groots verhaal. En ja ‘Alle tijd die je aan je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk’, zei de Kleine Prins. Dat is al zo, en ik ben nog maar net begonnen.

~~~

Martin van Dijken (49), landschapsarchitect:

“Binnen een paar jaar rondlopen in je eigen ontwerp, hoe leuk is dat?”

Wat doe je precies bij Prolander?

Ik ben landschapsarchitect. Mijn collega-ontwerpers en ik voelen ons verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de plannen die we in de verschillende projecten maken. We streven naar het maken van landschappen die mooi, functioneel en duurzaam zijn. Dat doen we samen met collega’s zoals projectleiders en projectmedewerkers, hydrologen, ecologen en andere specialisten, in- en extern. In het ontwerp komen alle disciplines samen. Als landschapsarchitect heb je daarom een belangrijke taak in het integreren van alle kennis en opgaven in een samenhangend ontwerp. De verbeelding van de plannen is een wezenlijk onderdeel van de communicatie en besluitvorming over de plannen. Daarnaast betrekken we bewoners en stakeholders bij het ontwerpproces in de vorm van schetssessies.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

Geen werkdag is hetzelfde, maar het is een afwisseling van interne en externe overleggen, het tekenen aan plannen op de tekentafel of de computer - al dan niet samen met collega’s - plannen presenteren aan partijen, bewoners en/of opdrachtgever(s) en de meer standaard bureauwerkzaamheden als bellen en mailen. Met enige regelmaat ga ik op veldbezoek, met een camera op zak. Het goed verkennen van een gebied is wezenlijk voor het maken van goede plannen.

Wat vind je het leukste aan jouw werk? Waar ben je trots op?

Elk project is weer anders, daardoor is het nooit saai. Samen met collega’s plannen maken vind ik leuk; ik leer er veel van. Daarnaast houd ik me veel bezig met procesarchitectuur: hoe zetten we een slim, haalbaar en inspirerend planproces op zodat we tot een goed plan kunnen komen. En uiteindelijk kunnen genieten van een prachtig landschap buiten. De gebiedsprocessen met bewoners vind ik ook erg boeiend. Als een schetssessie goed loopt, krijg je er veel energie van. Dat zie je ook terug bij de deelnemers. Zulke processen kunnen ook moeilijk of zelfs spannend zijn, maar ik ben er trots op dat het ons meestal lukt om goed in gesprek te blijven en samen met bewoners tot gewaardeerde plannen te komen.

Hoe is het om bij Prolander te werken?

Het fijne van Prolander is dat het een relatief kleine, slagvaardige en platte organisatie is. Er is weinig hiërarchie, in de goede zin van het woord. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng. Vrijwel iedereen is ontzettend betrokken bij het soort werk wat we doen en haalt daar ook veel voldoening uit. En het werken bij een uitvoeringsorganisatie betekent dat je binnen een paar jaar in je eigen ontwerp rond kunt lopen. Hoe vaak maak je dat nou mee? Van tekentafel op kantoor of in het gebied naar een ingericht landschap. Dat verveelt nooit!

Welke van de gebieden waar Prolander werkt is jouw favoriet en waarom?

Ik heb niet echt een favoriet gebied. Elk gebied heeft namelijk zijn eigen waarden als je daar induikt. Het is voor mij vooral de kunst in drukke tijden elk gebied de aandacht te geven die het verdient. Maar goed, als je doorvraagt: het Zuidelijk Westerkwartier springt eruit, niet zozeer als gebied maar als project vanwege de werkwijze. We hebben daar twee jaar lang bijna 40 schetssessies, presentaties en inloopavonden georganiseerd. Dat liep als een machientje. De schetsen die we met bewoners hebben gemaakt, zijn voor 90% herkenbaar in de uitgevoerde plannen buiten. Daar ga ik wel van gloeien…

~~~

Rienko van der Schuur (58), ecoloog

“Natuur kan prima zonder mensen, maar mensen kunnen niet zonder natuur”

Wat doe je precies bij Prolander?

Heel veel. Ik houd mij primair bezig met de ecologische inbreng bij projecten. Dat wil heel kort door de bocht zeggen: adviseren welke planten en dieren je kunt verwachten bij uit te voeren maatregelen. Dit speelt zich af op het snijvlak van de belangen van natuur, beleid en economie. Naast Natura 2000 kun je ook voor zaken als natuurwetgeving en stikstof bij mij terecht. Daarnaast mag ik graag meewerken aan het maken van communicatie uitingen zoals teksten, foto’s en video’s.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor jou?

Dan denk je dat een ecoloog vooral in het veld zit, ligt of staat. Fout! De eenentwintigste eeuwse ecoloog zit vooral achter een scherm. Voor overleg maar ook om zijn werk te doen. Met name GIS is een onontbeerlijk instrument geworden in de ecologie. GIS heeft de papieren kaarten over topografie, morfologie, verspreiding etcetera grotendeels vervangen. En ook tijdens de (te weinige) dagen in het veld is de computer nooit ver weg. Het aloude inventarisatieboekje met IKEA potloodje is ook vervangen door de smartphone.

Wat vind je het leukste aan jouw werk? Waar ben je trots op?

Prolander biedt ontzettend veel mogelijkheden om je eigen werk in te vullen. Als ecoloog kun je je bezighouden met beleid, (natuur)wetgeving, uitvoering, onderzoek, communicatie in alle gradaties van het ecologische spectrum. Flora, fauna, landschap, zoet water, zout water, grondwater, chemie, alles komt voorbij! De verwevenheid van ecologie in alle functionaliteiten rondom het landschap maken het vak van ecoloog bij Prolander zo bijzonder En als je dan ook nog complimenten krijgt van zowel de beheerders als de landbouw dan kun je daar alleen maar trots op zijn!

Hoe is het om bij Prolander te werken?

Ik ervaar Prolander als een grote familie waar ik mij goed thuisvoel. Naast het werk is er veel ruimte voor persoonlijke interesses. Zelf ben ik zeer geïnteresseerd in waterkwaliteit, een vaak ondergeschoven aspect bij de uitvoering. Binnen Prolander krijg ik alle gelegenheid om mij op dit onderdeel verder te ontwikkelen. Tel daarbij op de afwisseling in het werk van beleid tot uitvoering en onderzoek en je zit als ecoloog prima op je plek bij Prolander!

Welke van de gebieden waar Prolander werkt is jouw favoriet en waarom?

Ik heb heel veel favoriete gebieden in Groningen en Drenthe. Meestal is het gebied waar ik op een moment intensief aan werk mij het meest dierbaar. Maar als ik toch een gebied moet kiezen dan is dat het Elperstroomgebied. Hier ben ik inmiddels al vijftien jaar bij betrokken en heb alle hoogte- én dieptepunten meegemaakt. Hoogtepunt was dat we eindelijk na jaren wachten door Natura 2000 de aankoop van het centrale deel konden realiseren en dieptepunt dat na de inrichting het oppervlaktewater door te veel regen vanuit het voormalige landbouwgebied de kwetsbare natuur in liep.