Manager Bedrijfsvoering/Concerncontroller


Manager Bedrijfsvoering/Concerncontroller

36 uur per week (1 fte); locaties Assen en Groningen

Wie zijn wij?

Als je in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen loopt, fietst, vaart of rijdt, kom je Prolander al snel tegen. Onze belangrijkste taak is de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk versterkt en verbindt belangrijke natuurgebieden met elkaar. Samen met onze gebiedspartners zoeken we naar oplossingen die bijdragen aan sterke natuur en perspectief voor de landbouw. Daarbij hebben we ook oog voor waterberging en recreatie. Zo werken we aan een groot maatschappelijk vraagstuk: hoe zorgen we voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied?

Om deze toekomst mogelijk te maken, moet er achter de schermen heel wat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan verwerven van gronden, advies over subsidies, ruimtelijk ontwerp, gezamenlijk opstellen van inrichtingsplannen en de daadwerkelijke inrichting van een gebied. Bij Prolander zorg je er samen met ruim 150 collega’s voor dat het gebeurt. Van ontwerp tot realisatie.

Jouw rol als manager bedrijfsvoering/concerncontroller

Deze functie bestaat uit twee rollen, die van manager bedrijfsvoering en concerncontroller. Hieronder wordt toegelicht hoe we daar invulling aangeven:

Prolander werkt in een matrixorganisatie. Als manager bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoudelijke aansturing van medewerkers. Je werkt hierbij nauw samen met de teammanager mens & ontwikkeling die verantwoordelijk is voor de hiërarchische aansturing en ontwikkeling van de medewerkers die onder bedrijfsvoering vallen. De concerncontroller is verantwoordelijk voor de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie in het algemeen en die van de financiële functie in het bijzonder. Je bent in deze rol ook adviseur van directie en bestuur.

Als manager bedrijfsvoering/concerncontroller bij Prolander draag je direct bij aan de doorontwikkeling van een organisatie die flexibel, integraal en toekomstgericht is. Met een scherpe blik denk je mee en adviseer je proactief over de uitdagingen van vandaag en de opgaven van de toekomst. Je zorgt dat bedrijfsprocessen optimaal zijn en daarmee het primaire proces van Prolander ondersteunen.

Wat houdt de functie verder nog in?

 • Als manager bedrijfsvoering/concerncontroller maak je deel uit van het managementteam. Deze vorm je samen met de directeur, programmamanagers en de teammanagers mens en ontwikkeling.
 • Als manager bedrijfsvoering vervul je de klantrol voor de dienstverlening door de leveranciers van de diensten op het gebied van bedrijfsvoering, zoals personele diensten, huisvesting en informatisering.
 • Je zorgt als manager bedrijfsvoering voor het functioneren van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen Prolander en het optimaliseren daarvan.
 • Als concerncontroller ben je verantwoordelijk voor een juiste, volledige en actuele (financiële) administratie, zodat op elk moment inzicht bestaat in het resultaat en het vermogen van de organisatie.
 • Je bent als controller verantwoordelijk voor dat de organisatie liquide en kredietwaardig is, zodat de organisatie op korte- en lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
 • Je bent als concerncontroller een kritische sparringpartner en onafhankelijke adviseur binnen de organisatie.
 • Je helpt de organisatie bij het sturen, beslissen, beheersen en verantwoorden, zodat doelen gerealiseerd worden met de beschikbare middelen.
 • Je draagt bij aan het verbeteren van besluitvorming en het vergroten van de betrouwbaarheid van informatie of adviezen. Je geeft aan wat de consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten zijn.
 • Je werkt mee in het op orde brengen van processen en helpt de organisatie een volgende stap te zetten in haar volwassenheid.

Met wie ga je samenwerken?

Bedrijfsvoering bestaat bij ons uit de volgende vakgroepen: concerncontrol, programma- en projectcontrol, financiële administratie, informatisering, juridische zaken, subsidies, planning, inkoop- en aanbesteden, contractmanagement, communicatie en officemanagement en managementondersteuning. Er zijn in totaal circa 35 medewerkers werkzaam binnen deze vakgroepen.

Jouw profiel

Als manager bedrijfsvoering/concerncontroller beschik je in elk geval over de volgende kennis, ervaring en competenties:

 • Je beschikt over WO/HBO – denkniveau en je hebt een afgeronde studie in één of meer van de volgende richtingen: Accountancy (RA), Controlling (RC) of Public Controlling (CPC).
 • Je hebt ervaring passend bij de functie van concerncontroller -en de vraagstukken die daarbij spelen- in een organisatie vergelijkbaar met Prolander.
 • Je bent gemotiveerd om een rol te spelen in de bredere organisatieontwikkeling.
 • Je geeft op inspirerende en betrokken wijze functioneel leiding aan medewerkers van de vakgroepen.
 • Je begrijpt hoe te functioneren in politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent scherp in de analyse maar je kunt ook relativeren.
 • Je hebt een positief kritische houding, krijgt mensen in beweging.
 • Je hebt affiniteit met digitalisering.

Mocht één van de twee rollen je aanspreken dan nodigen we je ook van harte uit te solliciteren!

Wat bieden we jou?

 • Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op vast dienstverband;
 • Salaris dat afhankelijk van je kennis en ervaring maximaal € 7.749,39 (schaal 13/14) bedraagt bij een fulltime dienstverband;
 • Individueel keuze budget van ongeveer 23% van je bruto maandsalaris;
 • Persoonlijke ontwikkelingsbudget van €5.000,- per vijf jaar;
 • Elk seizoen een Prolanderdag!

Je wordt aangesteld bij de Gemeenschappelijk Regeling Prolander. Prolander hanteert dezelfde arbeidsvoorwaarden als de provincie Drenthe.

Vragen of opmerkingen?

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Ronald Heersink, Teammanager Mens en Ontwikkeling, r.heersink@prolander.nl | 06 29 64 99 91. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Erwin Bartelds, Assistent-Teammanager, e.bartelds@prolander.nl | 06 52 40 11 55.

Enthousiast?

Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag voor 21 november 2023 op solliciteerbij@prolander.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.