Organisatie


Een jonge organisatie met jarenlange ervaring

Bij Prolander staan de projecten centraal en dat vertaalt zich in onze werkwijze. Onze projectleiders lopen vaak al vele jaren rond in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen. Toch zijn we een jonge organisatie. Op 1 maart 2015 is Prolander opgericht en hebben we voor de provincies Drenthe en Groningen de taken overgenomen van de (opgeheven) rijksdienst Dienst Landelijk Gebied.

Vele specialisaties hebben we zelf in huis; van ecologen tot hydrologen, van gebiedsontwikkeling tot grondruil. Zo blijft er continuïteit en stabiliteit in het vele werk wat er in het landelijk gebied gebeuren moet. Toch kunnen we niet alles alleen en dat hoeft ook niet. Waar nodig betrekken we andere specialisten, dwarskijkers en meedenkers. En natuurlijk gebruiken we altijd de inbreng van de mensen die wonen en werken in de projectgebieden. Zo houden we in een wereld die sterk verandert, focus op flexibiliteit, creativiteit en innovatie.

Wie zijn wij?

Prolander werkt vanuit vier kernwaarden die onze identiteit inkleuren. We staan dichtbij de provincies, maar waarborgen hiermee onze zelfstandigheid en herkenbaarheid.

Bevlogen: Passie voor ons vak is wat ons drijft. We gaan op in ons werk; op een plezierige wijze. We zijn betrokken en bruisen van energie, daarmee maken we anderen enthousiast en brengen ze in beweging.

Ondernemend: Efficiënt en effectief bereiken we onze resultaten. Goed is goed genoeg, want we letten op tijd, geld en kwaliteit. We zijn gericht op ontwikkeling. Daarbij passen durf en initiatief, en we zijn bereid risico’s te nemen.

Verbindend: Verbinden is onze manier om ons werk te doen en om ons te verbeteren. We zoeken actief de samenwerking met onze partners in het gebied, op basis van vertrouwen en respect. We verbinden gebruikerswensen, belangen en geldstromen tot een uitvoerbaar plan.

Resultaatgericht: Daadwerkelijke resultaten die het landelijk gebied mooier maken, dat is onze focus. We handelen met het doel voor ogen en zijn trots op wat we met onze gebiedspartners en opdrachtgevers bereiken.

Managementteam

Onze teams werken vanuit een grote mate van zelforganisatie, zelfstandigheid en professionaliteit. De organisatie staat vanaf 1 januari 2016 onder leiding van directeur Evelien van Everdingen. Het managementteam bestaat uit één programmamanager en drie teamleiders. De programmamanager stuurt op de productie en is het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en externe partijen als het gaat om concrete projecten. De teamleiders zijn er voor de dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de medewerkers. De directeur is er voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel en onderhoudt de contacten met de eigenaren.

Nevenfuncties medewerkers Prolander

Overzicht medewerkers van Prolander met nevenfuncties in schaal 14 en hoger:

E.M. van Everdingen

Functie: directeur

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonservice Drenthe
  • Lid Raad van Advies Faculteit Juridische  Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
  • (tijdelijk) Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

E. Bos

Functie: programmamanager

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Mijnwoondiensten.nl
  • Lid van de klankbordgroep Natuurmonumenten Flevoland

Bekijk ook

Bestuur

Meer over onze opdracht, eigenaren en verantwoording.

Bestuur-Meer over onze opdracht, eigenaren en verantwoording

Wat doen we

Meer over onze werkwijze en belangrijkste thema’s.

Wat doen we-Meer over onze werkwijze en belangrijkste thema's