Bestuur


De eigenaren

Logo provincie Groningen en provincie DrentheDe provincies Drenthe en Groningen zijn samen eigenaar van Prolander. Zo bewaken ze dat wij onze taken conform afspraken uitvoeren. De provincies Drenthe en Groningen delen de organisatiefilosofie dat uitvoerende taken geclusterd moeten worden of op afstand komen te staan van de provinciale organisatie. Dit past bij de regie-organisaties die ze zijn, de manier waarop ze in hun netwerken opereren en gezamenlijk met (maatschappelijke) partners werken aan de opgaven. Bestuurlijk wordt belang gehecht aan een degelijke en betrouwbare uitvoering.

De positie

De provincie voerde tot 2015 in het landelijk gebied enkel regie op de uitvoering. Met het opheffen en decentraliseren van Dienst Landelijk Gebied kreeg ze ook de rol van uitvoerder erbij. De provincies Drenthe en Groningen hebben gekozen deze taken bij Prolander neer te leggen. De uitvoering van de langjarige projecten in het landelijk gebied heeft baat bij een omgeving met stabiliteit, continuïteit en voorspelbaarheid. Onze medewerkers vervullen daarbij een intermediaire, deskundige positie.

De opdracht

Uitgangspunt voor alle werkzaamheden zijn de Realisatiestrategie Platteland (Drenthe) en het Programma Landelijk Gebied (Groningen). Hierin is aangegeven welke prioriteiten er in de uitvoering zijn. Beide documenten zijn vastgesteld in Provinciale Staten. De vertaling ervan in concrete resultaten vindt jaarlijks plaats in de provinciale prestatieovereenkomsten.

Het bestuur

Het bestuur van Prolander ziet erop toe dat de afgesproken producten en diensten geleverd worden, bewaken en toetsen dat in de praktijk. Het bestuur beoordeelt bovendien de prijsstelling, aan de hand van begrotingen en jaarrekeningen, inclusief de marktconforme toets. Het bestuur legt verantwoording af aan de deelnemende provincies en de directeur Prolander vervult de rol van secretaris. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar en de vergaderstukken zijn hieronder in te zien.

Voorzitter: Hans Kuipers, gedeputeerde provincie Drenthe

Voorzitter Bestuur Prolander Hans Kuipers

Vervangend voorzitter: Johan Hamster, gedeputeerde provincie Groningen

Vervangend Voorzitter Bestuur Prolander Johan Hamster

Bestuurder: IJzebrand Rijzebol , gedeputeerde provincie Groningen

Bestuurder: Henk Jumelet, gedeputeerde provincie Drenthe

Bestuurder Prolander Henk Jumelet

Secretaris bestuur: Evelien van Everdingen, directeur Prolander

Raad van Advies

De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de colleges over de jaarstukken, de overige documenten uit de planning- en control cyclus, en over de wijze waarop Prolander de opdrachtnemersrol voor de provincies uitvoert. In de Raad van Advies zitten twee leden die benoemd zijn door de provincies.

  • De heer Wim Brenkman, provinciesecretaris provincie Drenthe
  • Mevrouw Gea Boerma, concerndirecteur provincie Groningen

Vergaderstukken Bestuur

De vergaderagenda's van het bestuur zijn openbaar

Vergadering 21 juni 2021

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 20 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 60 kB)

Vergadering 31 maart 2021

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 19 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 64 kB)

Vergadering 25 januari 2021

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 76 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 18 kB)

Vergadering 9 november 2020

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 74 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 72 kB)

Vergadering 29 juni 2020

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 73 kB)

Vergadering 30 maart 2020

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 73 kB)

Vergadering 31 januari 2020

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 11 november 2019

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 76 kB)

Vergadering 1 juli 2019

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 96 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 73 kB)

Vergadering 15 maart 2019

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 74 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 73 kB)

Vergadering 15 januari 2019

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 12 november 2018

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 2 juli 2018

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 9 april 2018

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 6 maart 2018

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 5 februari 2018

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering 13 november 2017

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering maandag 19 juni 2017

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 19 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering maandag 3 april 2017

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 10 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering maandag 23 januari 2017

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 16 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering maandag 14 november 2016

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 177 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering donderdag 14 juli 2016

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 11 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Vergadering maandag 4 april 2016

Download hier de agenda (pdf?handheld=true, 50 kB)

Download hier de besluitenlijst (pdf?handheld=true, 11 kB)

Begrotingen en jaarstukken

Jaarstukken 2020 (pdf?handheld=true, 2.8 MB)

Jaarstukken 2019 (pdf?handheld=true, 4.2 MB)

Jaarstukken 2018 (pdf?handheld=true, 6.4 MB)

Programmabegroting 2022 (pdf?handheld=true, 8.1 MB)

Programmabegroting 2021 (pdf?handheld=true, 14 MB)

Programmabegroting 2020 (pdf?handheld=true, 1 MB)

Programmabegroting 2019 (pdf?handheld=true, 2.2 MB)


Bekijk ook

Organisatie

Meer over onze ervaring, kernwaarden en organisatiestructuur

Wat doen we

Meer over onze werkwijze en belangrijkste thema’s.