Wat doen we


Als u in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen loopt, fietst, vaart of rijdt, dan komt u al snel door één van de projecten waar Prolander bij betrokken is. In het landelijk gebied komen vele functies samen. Misschien geniet u vaak van een wandeling door een prachtig natuurgebied bij u in de buurt, heeft u als boer nu eindelijk al uw percelen dicht bij huis zodat u efficiënt kunt boeren, of houdt u ‘droge voeten’ omdat elders water wordt vastgehouden.

Om dit mogelijk te maken, moet er achter de schermen heel wat gebeuren. Denk aan zaken als grondverwerving, kavelruil, advies over subsidiemogelijkheden, ruimtelijk ontwerp en daadwerkelijke inrichting van een gebied. Prolander zorgt ervoor dat het gebeurt. Van ontwerp tot realisatie. Onze aanpak wordt in deze film ook uitgelegd:

Van beleid naar uitvoering

Prolander vertaalt provinciaal beleid naar concrete plannen en zorgt ervoor dat die plannen worden uitgevoerd. In elk project zoeken we naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied.

Wij zijn de ontwerpers en procesregisseurs met gedegen gebiedskennis. In onze projecten versterken we de natuur, de waterhuishouding, de recreatiemogelijkheden en de landbouw. Om dat te kunnen doen is geld nodig én grond. Dat regelen we ook. Daarbij zoeken we altijd de dialoog en samenwerking met bewoners, overheden en belanghebbenden.

Lees meer over wat we doen met:

Integrale gebiedsontwikkeling

Onze projecten kenmerken zich door een stapsgewijze aanpak waarbij elke stap gepaard gaat met regelmatig overleg met betrokkenen en opdrachtgevers. Het meeste werk zit in de voorbereiding. Het duurt vaak wel even voordat de aannemers het veld in gaan.

De ruimtelijk ontwerpers zetten beleidsopgaven en wensen om in (digitale) schetsontwerpen. Dat ontwerp is de basis voor inrichtingsplannen waarin alle uit te voeren acties en maatregelen staan. Onze uitvoeringsdeskundigen vertalen de plannen in uitvoeringscontracten zodat de aannemer uiteindelijk aan de slag gaat.


Bekijk ook

Wie zijn we

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen.