Update grondwerkzaamheden Westerbroek


Half juni is de provincie Groningen gestart met werkzaamheden voor 80 hectare nieuwe natuur bij Westerbroek. Dit gebied verbindt straks via een doorgaande waterverbinding - een slenk met aan beide zijden natuurvriendelijke oevers - ’t Roegwold met de natuur van Zuidlaardermeergebied. Inmiddels is het grondwerk in een aantal gebieden grotendeels klaar. In dit bericht een update over de planning en achtergrondinformatie over het ontwerp.

Update werkzaamheden

De grondwerkzaamheden worden gefaseerd in de verschillende deelgebieden uitgevoerd (zie kaart):

  • Deelgebied 5: het grondwerk is grotendeels klaar, het terrein wordt binnenkort ingezaaid;
  • Deelgebied 4: het grondwerk is half oktober klaar, het kappen van bomen bij de Scharmerplas is afgerond, de aanleg van het gemaal bij de Scharmerplas start eind oktober, in november/december worden de bomen geplant;
  • Deelgebied 3: het grondwerk is eind oktober klaar;
  • Deelgebied 2: voor de kerst is het grondwerk klaar. In het voorjaar van 2021 wordt het gebied ingezaaid;
  • Deelgebied 1: de werkzaamheden starten begin 2021 en duren tot en met maart 2021.

Kaart met deelgebieden

Borg

Om de watergeul aan te leggen wordt tot en met het voorjaar van 2021 zo’n 200.000m3 grond afgegraven en getransporteerd. De afgegraven grond wordt in de grondwal langs de A7 én aan een verhoging in het landschap verwerkt. In het verleden heeft op deze plaats een borg gestaan waar de Spaansgezinde familie De Mepsche woonde. Een borg is een Groningse variant van een kasteel. In de 80-jarige oorlog is deze borg verwoest. Rond 1900 is de verkaveling - indeling van de percelen - van het gebied veranderd. De huidige indeling was vervaagd en niet meer direct herkenbaar. Langs de A7 wordt een verhoging aangelegd die verwijst naar deze borg.

Met een nieuwe uitkijkheuvel bij de Borgmeren en bij het wandelpad in het natuurgebied Westerbroek wordt het nieuwe natuurgebied beter beleefbaar gemaakt.

Verbindingszone

Bij de uitwerking van het plan is gekeken naar de wijze waarop de verbindingszone in het landschap komt te liggen. De percelen én de ontstaansgeschiedenis van het gebied zijn hierin meegenomen. In de 19de eeuw werd in het gebied veen gewonnen om op te stoken voor brandstof. Het veen is uitgegraven, waarna er petgaten ontstonden. De turf werd op zogenoemde zetwallen geplaatst om te drogen. De slenk bestaat uit een reeks van aan elkaar gekoppelde waterlopen met brede, flauwe oevers en moerasstroken en daarnaast zetwallen.

In deelgebied 4 (zie kaart) ligt de slenk dwars op de verkavelingsrichting. De slenk is daarom in dit deelgebied vormgegeven als een reeks van verspringende waterpartijen die de kopse kanten van de (oude) verkaveling markeren. De relatief strakke vorm van de slenk en de waterpartijen zal in de loop van de tijd door natuurlijke processen geleidelijk veranderen. De natuur wordt vormgever van een door de mens gemaakt landschap.

Luchtfoto:  Koos Boertjens - Deelgebied 4, aan de noordzijde van de A7, de contouren van de borg worden zichtbaar (situatie eind augustus)

Luchtfoto: Koos Boertjens - Deelgebied 5, aan de noordzijde van de Hoofdweg, kort na de uitvoering van het grondwerk (eind augustus)

Op de hoogte blijven?

We kunnen op dit moment geen fysieke bijeenkomst organiseren vanwege de coronamaatregelen. Via e-mailberichten en artikelen houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. We informeren u onder andere over waar en in welke periode werkzaamheden uitgevoerd worden en wat de transportroutes zijn. Wilt u deze informatie ontvangen? Aanmelden kan bij Karin de Ruijter: k.deruijter@prolander.nl of: 06-52401189. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Harmen Ritsema: h.ritsema@prolander.nl of: 06 52401203.

Bekijk ook de projectpagina over Westerbroek