Klachtenregeling


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van Prolander u verkeerd behandelt? Meld dit dan. Wij proberen uw klacht op te lossen. Misschien is uw klacht een reden om onze dienstverlening te verbeteren.

De medewerkers en bestuurders van Prolander proberen u zo goed mogelijk te helpen. We ontvangen graag een melding als u dit niet zo ervaart. Van klachten kunnen we leren. Als het kan verbeteren we onze service. En natuurlijk proberen we uw klacht op te lossen.

Wet- en regelgeving

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels voor een klachtenregeling door bestuursorganen. De klachtenprocedure voor Prolander is vastgelegd in de Verordening rechtsbescherming van de provincie Drenthe.

Onderzoeksprotocol

Lees het onderzoeksprotocol 'Bij vermoedens van ambtelijke integriteitsschending'.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het indienen van een klacht: neem contact op met het secretariaat van de Commissie Rechtsbescherming.