Verkavelen voor groei in Zeijen


In de afgelopen maanden hebben Prolander en De Boermarke Zeijen samen gekeken hoe de verkaveling in het gebied kan worden verbeterd. Vele agrariërs hadden zich gemeld om deel te nemen aan het kavelruilproces. Vanuit het project Planmatige Kavelruil Drenthe zijn circa 15 bedrijven gefaciliteerd om aan de slag te gaan met verbetering van de verkaveling. Deze ‘verkavelen voor groei’-sessie kwam voort uit een voorlichtingsavond die Prolander in september 2016 organiseerde.

Het gebied van De Boermarke is circa 1000 hectare groot. De Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil Drenthe heeft voor heel Drenthe onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de landbouwstructuur en concludeerde dat dit gebied een slechte verkaveling heeft. De Boermarke erkende dit probleem en wilde graag met Prolander aan de slag om hier wat aan te doen. De betrokken agrariërs hebben meer dan de helft van de Boermarke in bezit. Samen met de agrariërs gaan we nu aan de slag om de mogelijkheden te verkennen. Een veelbelovende stap dus met als doel om de landbouwstructuur te verbeteren en natuur te realiseren. In januari 2017 krijgt het project een vervolg.

Kijk ook op de projectpagina van Planmatige Kavelruil Drenthe