17 september inloopbijeenkomst Paterswoldsemeer


Nu de werkzaamheden aan de Lage Wal in het Paterswoldsemeer zijn afgerond, staan waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Meerschap Paterswolde en Prolander voor een van de volgende klussen. Dat zijn onder meer maatregelen om de kwaliteit en het peil van het water aan te passen en de inrichting van het gebied Meerweg.

Ter hoogte van café Friescheveen wordt bij de Meerweg een ecologische zone ingericht. Deze zone loopt over het terrein van de voormalige camping, tussen het Paterswoldsemeer en de polders ten zuiden van de Meerweg. Otter en bever, maar ook kikkers en vlinders, kunnen zich via deze zone op een veilige manier verplaatsen. In de Meerweg worden twee bruggen met faunapassages aangelegd: een voor het autoverkeer en een brug voor fietsers en voetgangers.

Waterkwaliteit

Ook ligt in de ecologische zone een watergang waardoor schoon beekwater uit de Drentse Aa naar het Paterswoldsemeer wordt geleid. Aanvoer van (minder schoon) water uit het Noord-Willemskanaal naar het Paterswoldsemeer, zoals nu nog gebeurt, is dan niet meer nodig. Hierdoor verbetert de (zwem-)waterkwaliteit en is er minder kans op de blauwalg in het Paterswoldsemeer.

Provincie Groningen

De provincie Groningen is opdrachtgever van de inrichting van de ecologische zone rond de Meerweg, een gebied van circa 8 hectare. Naar verwachting start  de eerste fase in 2020.

Inloopbijeenkomst

Dinsdagmiddag 17 september van 16.00 uur tot begin van de avond 19.00 uur organiseert het team Meer in Balans® een informatiebijeenkomst in de boerderij van het Meerschap Paterswoldsemeer, Veenweg 46, Haren. Deze bijeenkomst staat in het teken van de plannen voor het project Meerweg.