Bekendmakingen


Gedeputeerde Staten van Groningen en Drenthe hebben verschillende gronden in de verkoop gebracht.