Aankondiging duurzame pachtuitgifte 2024


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om agrarische gronden die gebruikt worden als ruilgrond en om agrarische gronden die aangekocht zijn met als doel nieuwe natuur te realiseren. Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Pachtinschrijving

De landbouwgronden worden hoofdzakelijk in éénjarige geliberaliseerde pacht uitgegeven. De periode van jaarlijkse verpachting loopt vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. De inschrijfperiode loopt van 1 september tot en met 1 november 2023 en is alleen mogelijk via het invullen van een digitaal belangstellingsregistratieformulier. In de media hebben wij de pachtuitgifte van onze pachtgronden voor het jaar 2024 aangekondigd. De beide provincies willen de gronden duurzaam verpachten.

Hoe werkt het?

Op de website van Prolander kunnen agrariërs zich registeren als geïnteresseerde in pachtgrond. Via een viewer worden de onder aanbod actuele landbouw- en natuurgronden in pacht aangeboden. Potentiële pachters moeten zich middels een online belangstellingsformulier inschrijven op de aangeboden grond. Prolander voert een analyse uit waarmee inschrijvers worden beoordeeld op basis van de toewijzingseisen.

Via de viewer kunt u eenvoudig zoeken naar percelen die binnen uw bedrijfsplan passen. Door op de pachtpercelen te klikken krijgt u nadere kadastrale gegevens.

Open hier de viewer.

Het belangstellingsformulier vindt u onderaan de pachtvoorwaarden.

  • Een aantal percelen staan niet op de viewer omdat er een gebiedsproces speelt. U kunt zich wel aanmelden via het belangstellingsformulier. U hoeft dan geen percelen aan te geven maar het onderdeel “ik kom graag in aanmerking voor nieuwe pachtpercelen waarvoor nu geen specifieke belangstelling kan worden getoond” op Ja zetten.

Indien het belangstellingsformulier is ingevuld kan die online verzonden worden. Hierbij willen we nogmaals wijzen op de voorwaarden. Een bevestiging van de inschrijving wordt via een e-mail verzonden. Let op, voor de provincie Groningen en Drenthe gelden verschillende voorwaarden:

Lees hier de pachtvoorwaarden voor de Provincie Drenthe.

Lees hier de pachtvoorwaarden voor de Provincie Groningen.

Na sluiting van de belangstellingstermijn (1 november 2023) beoordeelt Prolander wie de beste pachter is conform toewijzingscriteria en de voorwaarden. Vervolgens wordt een definitieve gunning uitgesproken. Iedere inschrijver krijgt op korte termijn na de gunning bericht of hij/zij grond heeft toegewezen gekregen of niet.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling grondzaken via de mail pacht@prolander.nl.