Aankondiging duurzame pachtuitgifte 2024


Als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen heeft Prolander gronden van deze provincies in tijdelijk beheer. Het gaat om ruilgrond en om percelen die aangekocht zijn met als doel om nieuwe natuur te realiseren (binnen gebieden van het Natuur Netwerk Nederland). Niet alle percelen worden direct ingericht. Daarom verpacht Prolander jaarlijks de agrarische gronden die nog niet ingezet worden.

Belangstelling voor het pachten van grond?

De aanmeldperiode om in aanmerking te komen voor het pachten van gronden voor het seizoen 2024 is gesloten. De belangstellenden hebben zich tot en met 31 oktober 2023 kunnen inschrijven. Momenteel zijn we bezig met de toewijzingen. Indien u niet in aanmerking komt voor pachtgrond ontvangt u voor 1 maart 2024 hier bericht over. Indien u vragen heeft kunt u die stellen via de e-mail pacht@pro­lan­der.nl.

Let op: het is mogelijk dat er tussentijds nog een pachtuitgifte plaatsvindt voor bepaalde gebiedsprocessen. Dit zijn uitgiften waarbij alleen de belangstellenden in aanmerking komen die betrokken zijn bij dit gebied.

Uitgangspunten bij pacht in het kort

  • Verpachting van een perceel is in beginsel voor de duur van één jaar.
  • Natuurgronden worden onder beperking uit gegeven.
  • In eerste instantie wordt verpacht aan mensen met het hoofdberoep in de landbouw.
  • Bij de toewijzing van pachtgrond wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de landbouwstructuur.
  • De hoofdvestiging van het bedrijf van de kandidaat-pachter of het dichtstbijzijnde eigendomsperceel ligt binnen een straal van 5 km van de betreffende grond.
  • De pachtprijs is marktconform.
  • Interesse voor pachten van grond kan alleen kenbaar gemaakt worden via het online formulier dat u tijdens de aanmeldperiode op deze website vindt.

Pachtseizoen 2025

In de zomer van 2024 is het weer mogelijk uw belangstelling te registreren voor het pachtseizoen 2025.