Grond


De provincies Groningen en Drenthe kenmerken zich door een sterke landbouw en waardevolle natuurgebieden. Achter de schermen werkt Prolander aan het waardevol, aantrekkelijk en duurzaam houden van dit landschap. Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen en belangen een rol. Voor het realiseren van natuur-, landbouw- en waterdoelen is grond nodig. In opdracht van de provincies Drenthe en Groningen koopt, ruilt en beheert Prolander gronden in het landelijk gebied. Daarbij zijn er twee opties: koop of advies over ander beheer.

Koop & verkoop

We kopen grond aan voor de marktprijs en richten die grond opnieuw in om de beoogde doelen te realiseren. Daarna dragen we de grond over aan natuurorganisaties of particulieren/agrariërs. Aangekochte gronden zetten we ook in als ruilgrond zodat boeren hun bedrijf elders kunnen voortzetten. Dit doen we wanneer landbouwgrond nodig is voor bijvoorbeeld natuur, waterberging, landschap of infrastructuur.

Geen koop; wel ander beheer

Een andere mogelijkheid is dat we grond niet kopen, maar de eigenaar interesseren, adviseren en begeleiden om het als natuur te beheren. Veel burgers en bedrijven vinden het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor een ‘sterke natuur’. Zij kunnen een beroep doen op de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap voor het ontwikkelen van nieuwe natuur.


Bekijk ook

Grond

Lees verder over ons verkoopaanbod en pacht