Natuur en recreatie


De provincies Drenthe en Groningen kenmerken zich door een sterke landbouw en waardevolle natuurgebieden. Jaarlijks bezoeken vele mensen de provincies en genieten ze van het landschap. Achter de schermen werkt Prolander aan het waardevol, aantrekkelijk en duurzaam houden van dit landschap. Van projecten in het Drentsche Aa gebied, het Bargerveen, Westerwolde tot het Zuidelijk Westerkwartier. Onder de subpagina projecten kunt u per provincie zien aan welke projecten wij werken.

Verbinden nieuwe en bestaande natuurgebieden

Wij zorgen voor de inrichting en verbinding van nieuwe en bestaande natuurgebieden zoals het Drentsche Aa gebied, het Bargerveen, het Zuidelijk Westerkwartier en Westerwolde. Deze taak komt voort uit landelijke afspraken over de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland en Europese afspraken over Natura 2000 gebieden. Natura 2000 is het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Door deze aaneenschakeling van natuurgebieden ontstaan grotere leefomgevingen voor (bijzondere) dieren en planten, waardoor hun overlevingskansen worden vergroot. Binnen deze gebieden wordt een goede balans gezocht tussen beschermen, beleven en benutten.

Ruimte voor recreatie

Natuur en recreatie gaan vaak hand in hand. Voor recreanten maken we voorzieningen zodat ze optimaal van een gebied kunnen genieten. Denk aan wandel- fiets- en ruiterpaden, uitkijkheuvels, kanoroutes, aanlegsteigers en (picknick)bankjes. Waar mogelijk verbinden we nieuwe routes met al bestaande netwerken van fiets- en wandelpaden. Door slim te ontwerpen zorgen we ervoor, bijvoorbeeld met zonering, dat kwetsbare natuur beschermd blijft.


Bekijk ook

Alle projecten

Bekijk hier onze projecten in Groningen en Drenthe

Subsidiestelsel Natuur en Landschap