Battle of Concepts waterbuffer Bargerveen van start!


Van 11 januari tot en met 24 februari kunnen studenten, creatieve (young) professionals en startups meedoen met onze Battle of Concepts ‘Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen’. Het prijzengeld van in totaal €5000,- wordt verdeeld onder de vijf beste inzendingen.

Op zoek naar creatieve en innovatieve verdienmodellen

Aan de zuidkant van het Bargerveen komt ‘Buffer Zuid’: een Bufferzone van maar liefst 220 hectare. Naast een hydrologische functie kan Buffer Zuid ook recreatieve, maatschappelijke en/of economische functies vervullen in het gebied. In opdracht van de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek zijn we op zoek naar vernieuwende en inspirerende verdienmodellen voor de benutting van het gebied met de nieuw te graven waterbergingscompartimenten. Hoe kunnen deze gebruikt worden en wat kan er omheen allemaal gedaan worden?

Beste ideeën worden meegenomen in de realisatie van Buffer Zuid

Met de Battle of Concepts verzamelen we van 11 januari tot en met 24 februari innovatieve ideeën die meer nieuwe recreanten en toeristen naar het Bargerveen trekken, of het Bargerveen op een andere manier verrijken. Ook ideeën voor bijvoorbeeld landbouwkundig medegebruik, energielandschappen en meer zijn meer dan welkom. Het liefst ontvangen we ideeën die ook (een deel van) de kosten van het project kunnen dragen. Alle inzendingen worden beoordeeld op de criteria originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit/diepgang. Op 12 maart worden de winnaars bekendgemaakt. Het beste idee wordt meegenomen in de realisatie van Buffer Zuid vanaf 2021.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze Battle of Concepts en Buffer Zuid? Bekijk dan de achtergrondinformatie en voorwaarden voor deelname op de website van Battle of Concepts.

Link naar website van Battle of Concepts

Het gebied

In Drenthe ligt vlak tegen de Duitse grens een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noordwest-Europa: het Bargerveen. In dit gebied van 2.100 hectare vind je bijna 300 vogelsoorten, zo’n 40 soorten libellen, 30 soorten dagvlinders en bijna 900 nachtvlindersoorten. Ook kom je er adders en vleesetende planten tegen. Om dit bijzondere natuurgebied te behouden en te bewaren voor latere generaties is het van groot belang dat het grondwater op peil gehouden wordt. Daarom zijn er door ons in opdracht van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek rondom het Bargerveen de afgelopen jaren meerdere waterbuffers aangelegd, en volgen er nog een aantal. Op de website van Bargerveen-Schoonebeek lees je meer over de reeds gerealiseerde én de toekomstige bufferzones.