Bekendmaking grondverkoop Programmagebied de Hunze


Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om grond te verkopen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en agrarische structuurverbetering.

Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn voornemens om circa 22 ha grond binnen het Programmagebied de Hunze te verkopen, ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en agrarische structuurverbetering.

De door de provincie te verkopen percelen zijn:

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Zuidlaren, sectie L nr. 411

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Zuidlaren, sectie M nr. 21

gemeente Aa en Hunze, kadastrale gemeente Anloo, sectie U nr. 621

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Anloo, sectie U nr. 872

gemeente Tynaarlo, kadastrale gemeente Anloo, sectie U nr. 491

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen