Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep geïnstalleerd


Maandag 29 oktober heeft gedeputeerde Henk Jumelet de leden van de Bestuurlijke Advies Commissie (BAC) Oude Diep officieel geïnstalleerd. De commissie adviseert het provinciebestuur over uitvoering van de plannen voor het gebied Oude Diep. Hierbij wordt samengewerkt met de lokale overheden, natuurorganisaties, agrarische ondernemers en de omgeving.

Brede kijk op het Oude Diep

In de commissie zijn de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord vertegenwoordigd. De commissie wordt begeleid door de provincie Drenthe en Prolander. Met alle betrokkenen wordt de komende jaren (tot 2027) samengewerkt aan een toekomstbestendig en gevarieerd landschap van het Mantingerzand, het Mantingerbos en het beekdal Oude Diep. Behalve herstel van natuur en landschap speelt ook het realiseren van extra waterberging een belangrijke rol. Gedeputeerde Henk Jumelet zei bij de installatie:

“Natuurontwikkeling en verbetering van de landbouwstructuur gaat in dit gebied hand in hand. We houden rekening met de wensen van bewoners. De mogelijkheden om het gebied voor recreanten aantrekkelijk te maken en te houden worden verkend. Het uitgangspunt voor het programma ‘Brede Kijk op het Oude Diep’ is de balans tussen beleven, benutten en beschermen van de natuur.”

Leden van de Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep

De commissie bestaat uit (foto, vlnr): Jan Steenbergen (Hoogeveen), Jan van ‘t Zand (De Wolden), Jan Schipper (Midden-Drenthe), Piet Dijkstra (voorzitter), Hans Pereboom (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Henk Jumelet (gedeputeerde Drenthe), Erwin Veldman (provincie Drenthe), Marjet Korf (Natuurmonumenten), Sonja van der Meer (Het Drentse Landschap), Hans Verhoogt (Prolander), Jan Bloemerts (LTO Noord) en Jan ten Kate (De Wolden).