Boeren pakken met Prolander regie op stikstof- en milieudoelen


Tien boeren uit de buurt van Veenhuizen starten zelf actie om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. De grote uitdagingen op het gebied van stikstof, water, natuur en bodem gaan ze niet uit de weg. Sterker nog, ze willen koploper zijn voor andere boeren en hen inspireren met hun aanpak. Prolander helpt de boeren met een toekomstbestendig plan. Hoe doen ze dit? En voor welke uitdagingen staan ze? Erik Hollander, grondcoördinator bij Prolander, Maurijn Oude-Essink, projectleider bij Prolander, en boer Jappie Riedstra vertellen hierover.

In contact met boeren

In het verleden heeft Prolander namens de Gedeputeerde Staten Drenthe een boerderij in Veenhuizen aangekocht. Prolander had dus al contact met een aantal boeren uit de regio. Dat kwam goed uit, want de boeren zien kans om met de 90 hectare grond invulling te geven aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (gebiedsgericht werken aan natuur, water en klimaat). “We kunnen wel wachten tot de overheid met een voorstel komt, maar we kunnen zelf ook initiatief nemen”, zegt boer Jappie “Hier wordt al meer dan 200 jaar geboerd en dat willen we de komende jaren ook blijven doen. Hoe groot en breed de problematiek ook is. We willen doorpakken.”

Een gedragen plan

Maurijn: “In samenwerking met de boeren is een eerste uitwerking van het plan gemaakt." Het plan is op 25 november 2022 voorgelegd aan bestuurder Henk Jumelet van de provincie Drenthe. Afgelopen weken zijn we bezig geweest met de invulling van het plan. Op dit moment zijn de doelen voor stikstof, water, natuur en bodem nog onduidelijk. In het plan zijn dan ook een aantal aannames gedaan. Het gaat om veel grond. “We gaan in herverdeling van de grond kijken hoe we invulling kunnen geven aan de doelen en toekomstbestendige bedrijven”, zegt Erik. De doelen gaan voornamelijk over ruimte voor natuur en water om de biodiversiteit te herstellen. En er is perspectief voor de landbouw. Dat is ook hoe Prolander het gesprek met boeren voert en invulling geeft aan het gebied. Erik en Maurijn geven aan dat de vertrouwensband met boeren op dit moment een van de belangrijkste dingen is. “We zijn open en transparant. We maken het niet mooier dan het is. Iedereen heeft zijn eigen belangen en kijkt strategisch naar de eigen bedrijfsvoering. Maar het contact is goed. We hebben positieve gesprekken met elkaar”, zegt Erik.

Uitdagingen

Maurijn: “Het initiatief om aan de slag te gaan komt van de boeren zelf. Prolander faciliteert, de provincie Drenthe maakt beleid en koppelt hier doelen aan. De doelen vanuit de provincie (het Rijk) zijn nog niet voor alle opgaven duidelijk. Naar verwachting komt het Rijk de komende maanden met meer informatie. Uiteraard gaan we wel al verder met de boeren, en zoeken we naar een balans tussen voortgang en helderheid over de doelen. We willen ook de provincie en andere overheden meekrijgen in dit plan.” Erik ziet dat ook zo. “Er komt een keer een spannend moment. Mijn grootste angst is dat het té lang gaat duren voordat er duidelijkheid komt. Maar we gaan positief door en we hopen op goede resultaten.”

In het nieuws

Het initiatief van de boeren is ook in het nieuws verschenen:


Bekijk ook