Buffer Noord in Zwartemeer feestelijk geopend


Op vrijdag 7 december 2018 weerstonden ruim 60 geïnteresseerden regen en wind om de officiële opening van de buffer Noord bij te wonen in het Bargerveen. De Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, de Dorpsraad Zwartemeer, inwoners van Zwartemeer en genodigden bekeken de resultaten van maandenlang werk.

Over buffer Noord

In het Bargerveen wordt de waterhuishouding verbeterd om het hoogveen te beschermen. De buffer Noord zorgt ervoor dat het wegvloeien van grondwater van onder het Bargerveen wordt voorkomen. Daarnaast vangt de buffer een teveel aan regenwater op en houdt dit vast in extreme regenperiodes. Naast de aanleg van de buffer Noord, is de grenskade bij Duitsland versterkt en zijn er (fiets)paden en civieltechnische kunstwerken aangelegd ten behoeve van de waterhuishouding. Een deel van de vrijgekomen grond uit de buffer is gebruikt om omliggende (landbouw)percelen op te hogen. Vrijgekomen zand en veen uit de buffer is gebruikt voor het ophogen en versterken van kades en paden in en om het Bargerveen.

Verslag van de opening

Het programma startte vanaf in dorpshuis De Meerstal, waar Nynke Houwing (voorzitter Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek) een welkomstwoord hield. Kort daarna vertrokken alle aanwezigen in de Veenland Express voor een rondje door het Bargerveen. De eerste stop was bij de pastoorsboerderij, waar toneelgroep ’t Aole Compas een stuk opvoerde. Na afloop van het straattoneel en een aantal speeches van verschillende leden van de Bestuurscommissie onthulde Dorpsraad Zwartemeer het naambord van de pastoorsboerderij: Modo Udum, Modo Sudum. Ofwel: ‘Dan weer nat, dan weer droog’.

Tot slot sprak de opdrachtgever, gedeputeerde Henk Jumelet, spontaan zijn enthousiasme en tevredenheid uit over wat er gepresteerd is, en dat er in dit project vanuit een goede balans en samenwerking tussen de belangen gewerkt wordt. Nadat de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek het gebied officieel overdroeg aan Staatsbosbeheer keerde iedereen met de Veenland Express terug naar de Meerstal, waar werd geproost op de feestelijke opening van de buffer Noord.