Drenthe investeert in landelijk gebied Veenhuizen


De landinrichtingscommissie Veenhuizen en de gemeente Noordenveld kunnen in de kolonie Veenhuizen aan de slag met het versterken van het landschap, het verbeteren van de landbouwkundige structuur en de aanleg van een recreatief fietspad. Gedeputeerde Staten stellen hiervoor € 724.900,-- beschikbaar.

De plannen komen voort uit het landinrichtingsplan voor Veenhuizen. Zo wordt onder meer de landbouwstructuur verbeterd ten gunste van lokale agrariërs. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Door het aanpakken van de landbouwstructuur ondersteunen we de boeren in het gebied met het toekomstgericht maken van hun bedrijf”.

Recreatief fietspad

Gedeputeerde Henk Brink: “De aanleg van dit fietspad zorgt voor een veilige fietsroute en vormt een belangrijke schakel in het provinciale fietsnetwerk. Het draagt bij aan de beleving van het landschap door fietsers. Op de fiets beleef je het landschap veel meer. Je ziet de reeën lopen en hoort de vogels fluiten”. Het fietspad loopt op de kade langs de Zesde Wijk, parallel aan de Ds. Germsweg.

Het fietspad ontsluit ook de voormalige locatie van ‘het derde Gesticht’ via de historische toegang. De bijdrage voor het fietspad komt uit de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk fietsinnovatie en -beleving. Het voorstel van Gedeputeerde Staten om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen wordt aan Provinciale Staten voorgelegd.

UNESCO-werelderfgoed

Het Landinrichtingsplan Veenhuizen ligt binnen de begrenzing van de UNESCO-werelderfgoed nominatie. De versterking van het landschap draagt bij aan de kernwaarden die van belang zijn voor deze nominatie.

(Bron: website provincie Drenthe)

Meer weten?

Prolander ondersteunt en begeleidt de landinrichtingscommissie bij haar werk. Lees meer op onze projectpagina over het landinrichtingsproject Veenhuizen.