Eerste viervoeters betrekken Schaapskooi Bargerveen


Het was bijna sprookjesachtig bij de opening van de grootste schaapskooi van Nederland in Bargerveen. Op vrijdagavond 22 december zetten gedeputeerde Henk Jumelet van de Provincie Drenthe en INTERREG/EDR-directeur Hermann Wessels, geassisteerd door witte feeën, letterlijk de deuren open voor de schaapskudde. Na het openen van de deuren kon de herder zijn kudde van rond de 1000 schapen onderdak bieden. De nieuwe schaapskooi is niet alleen de grootste, maar ook de meest duurzame en energievriendelijke schaapskooi van ons land.

Kerstsfeer

Speciaal voor deze gelegenheid was de schaapskooi in kerstsferen gehuld. Er was een levende kerststal, er zong een kerstkoor en bij wijze van uitzondering was een groot deel van de ruimte geschikt gemaakt voor de ontvangst van omwonenden en genodigden.

Klus in voorjaar geklaard

De schaapskooi heeft nu wel haar eerste bewoners, maar dat betekent niet dat de klus geklaard is. De komende tijd wordt nog hard gewerkt aan het terrein, de runderstal die plaats biedt aan 150 koeien, het Bezoekerssteunpunt met horecavoorziening, de schapendrift en de wandelpaden. Komend voorjaar is alles klaar en kan het publiek een kijkje komen nemen.

Beleven, beschermen, benutten

“De kers op de taart, de kroon op de ontwikkeling van dit gebied. Als straks ook nog het bezoekerscentrum er staat, dan is dit dé plek om het Bargerveen te gaan ontdekken”, aldus gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de aanleg van de leemruggen, de waterbuffer, de slenk, de wandel- en fietspaden en de bruggen in de Zuidersloot. Allemaal om het unieke stukje hoogveen in het Bargerveen te beschermen. De schapen en koeien houden de natuur op peil.

Grensoverschrijdende samenwerking

Geschäftsführer Hermann Wessels van het INTERREG-programma van de Eems Dollard Regio (EDR) benadrukte de intensieve grensoverschrijdende samenwerking tussen de Bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek, de Provincie Drenthe, Staatsbosbeheer en het Duits-Nederlandse Natuurpark Moor-Veenland.

Staatsbosbeheer eigenaar en beheerder van de schaapskooi

Staatsbosbeheer wordt de nieuwe eigenaar en gebruiker van het terrein en de opstallen. Daarmee hebben ze – naast de werkschuur in Zwartemeer – een tweede steunpunt om het omvangrijke gebied te beheren.

Maatregelen om uniek hoogveengebied te behouden

Het Bargerveen is een van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noord-West Europa. Het hoogveen is in honderden jaren ontstaan. Essentieel voor hoogveen is een hoge waterstand, maar het water loopt langzaam weg. Maatregelen in en rond het Bargerveen moeten voorkomen dat het hoogveen door verdroging verloren gaat.

Door drie bufferzones aan te leggen tussen het hoogveengebied én de omliggende landbouw wordt het water beter vastgehouden. Hierdoor kan het herstel van veengroei goed vorm krijgen. De aanleg van de Schaapskooi Bargerveen is onderdeel van de inrichting van dit gebied. Wij begeleiden en adviseren de bestuurscommissie Bargerveen- Schoonebeek bij deze opgave.

Onze rol

Provincie Drenthe is opdrachtgever. In 2013 heeft de provincie Drenthe de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek benoemd. In het project werkt Prolander samen met LTO, Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, de NAM, het Kadaster, en de provincie Drenthe. Wij zijn bij de ontwikkeling van het Bargerveen verantwoordelijk voor het project- en procesmanagement, de communicatie, de inbreng van specialistische kennis en het secretariaat van de bestuurscommissie.