Grondwerkzaamheden nieuwe natuur bij Westerbroek van start


Half juni start de provincie Groningen met de werkzaamheden voor een nieuw stuk natuur  in Westerbroek. Het gebied is 80 hectare groot en verbindt 't Roegwold met de natuur van het Zuidlaardermeergebied. Dieren, zoals otters en ringslangen, kunnen zich straks verplaatsen tussen beide natuurgebieden, via de faunapassages die de provincie heeft aangelegd in de Hoofdweg, de Oudeweg, de Borgweg en de A7.

Wat gaan we doen?

Tussen het natuurgebied Westerbroek en ’t Roegwold wordt een slenk aangelegd. Dit is een watergeul met aan beide zijden natuurvriendelijke oevers, zodat verschillende dieren en planten zich kunnen vestigen en dieren zich kunnen verplaatsen. Om deze watergeul te realiseren wordt tot en met het voorjaar van 2021 zo’n 200.000m3 grond afgegraven en getransporteerd. De afgegraven grond wordt elders in het gebied hergebruikt. Namelijk in de zetwallen parallel aan de slenk, perceelsophogingen, slootdempingen en de grondwal langs de A7. Om het nieuwe natuurgebied beter te kunnen beleven worden bij de Borgmeren en bij het wandelpad door het natuurgebied Westerbroek uitkijkheuvels gerealiseerd.

Groter leefgebied voor dieren

De ecologische verbindingszone Westerbroek verbindt het natuurgebied 't Roegwold met de natuur van het Zuidlaardermeergebied en is de ontbrekende schakel tussen deze gebieden. Dankzij de natuurverbinding kunnen in de toekomst dieren tussen beide gebieden heen en weer trekken. De belangrijkste doelsoort voor de verbindingszone is de otter. Na de aanleg van de faunapassage onder de provinciale weg is er al een otter gesignaleerd. Andere soorten, zoals kleine marterachtigen (hermelijn, wezel, bunzing), poelkikker, heikikker en ringslang kunnen ook gebruik maken van deze verbinding.

Globale planning

De grondwerkzaamheden worden gefaseerd in de verschillende deelgebieden uitgevoerd:

  • Deelgebied 5: start half juni 2020 t/m eind oktober 2020
  • Deelgebied 4: start eind juni 2020 t/m eind december 2020
  • Deelgebied 3: start half augustus 2020 t/m eind november 2020
  • Deelgebied 2: start november 2020 t/m begin maart 2021
  • Deelgebied 1: start begin 2021 t/m maart 2021

Tijdens de grondwerkzaamheden is er meer vrachtverkeer op de lokale wegen. Op korte termijn speelt dit in deelgebied 4 en 5. Op de kaart (pdf, 354 kB) is de ligging van de deelgebieden aangegeven. De volgorde van de uitvoering van de deelgebieden kan nog wijzigen.

KaartplanningWesterbroek

Op de hoogte blijven?

Omdat het op dit moment vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is om een inloopbijeenkomst te houden, zullen we via e-mailberichten en artikelen u op de hoogte houden van de voortgang. Het gaat er dan om waar er in een bepaalde periode werkzaamheden uitgevoerd worden, wat de transportroutes zijn e.d. U kunt zich voor de nieuwsbrief aanmelden bij Karin de Ruijter, k.deruijter@prolander.nl of 06-52401189. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Harmen Ritsema, h.ritsema@prolander.nl, tel. 06 52401203.

Organisaties

Namens de provincie Groningen is Prolander de opdrachtgever van het werk. Het ingenieursbureau van de provincie Groningen voert de directie en het toezicht op het werk uit. De aannemer is De Waard Grondverzet BV.

Subsidie

Voor het grondwerk is subsidie is Europese subsidie toegekend vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).