Herinrichting Oude Veenkoloniën feestelijk afgesloten


De herinrichting van het gebied de Oude Veenkoloniën is op 1 december officieel afgerond. Om dat te vieren onthulde gedeputeerde Henk Staghouwer een picknicktafel in het Tripsbos in Sappemeer. In het gebied tussen grofweg Gieterveen, Zuidbroek en Hoogezand-Sappemeer zijn sinds 1988 werkzaamheden uitgevoerd rondom, infrastructuur, waterbeheersing, natuur, recreatie en stads- en dorpsvernieuwing. Ook zijn de oude Groninger Stadsrechten opgeheven, die nog bestonden uit de tijd van de veenkoloniale ontginning.

Groot programma

Met de oplevering van het gebied de Oude Veenkoloniën is het herinrichtingsprogramma voor Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën volledig afgerond. Met 130.000 hectare in twee provincies was dit het grootste landinrichtingsproject ooit dat in ons land werd uitgevoerd. Het project nam in totaal 35 jaar in beslag. In 2012 werd het officieel afgesloten; alleen in de Oude Veenkoloniën moest nog een aantal procedures worden afgerond.

Wat is er veranderd?

Het deelgebied Oude Veenkoloniën ligt in de provincies Groningen en Drenthe en heeft een oppervlakte van ruim 14.000 hectare, waarbinnen de inrichtingswerkzaamheden plaatsvonden. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. De uitvoering was in handen van Prolander.

  • De verbinding Annen-Spijkerboor-Kielsterachterweg is verbeterd, evenals de verkeerssituatie binnen de bebouwde kom van Hoogezand-Sappemeer en Veendam. De waterbeheersing in het gebied is aangepakt door onder andere vergroting van de capaciteit van het bemalingssysteem en aanpassing van het leidingenstelsel.
  • Boeren in het gebied kunnen nu efficiënter werken, omdat verspreid liggende kavels door ruiling zijn samengevoegd. Ook zijn enkele boerderijen verplaatst. De ontsluiting van landbouwbedrijven en kavels is verbeterd.
  • In het gebied is 16 kilometer aan fietspaden aangelegd. Ook is geïnvesteerd in de natuurontwikkeling van onder andere de Hunze, de Rolkepolder en de oeverlanden van het Zuidlaardermeer. Bij Sappemeer werd het Tripsbos aangelegd, naast diverse andere landschapselementen in het deelgebied (totaal 900 hectare).
  • Voor de stad- en dorpsvernieuwing zijn wegen en dorpslinten aangepakt om het woon- en leefmilieu te verbeteren. Ook de inrichting van het landschap en de verkeersveiligheid zijn verbeterd, bijvoorbeeld in Borgercompagnie en Kiel-Windeweer.

Picknickbankje

Voor het deelgebied Oude Veenkoloniën waren nog twee uitvoerende commissies actief. De leden van de commissies werden tijdens de feestelijke afsluiting voor hun inzet bedankt door gedeputeerde Henk Staghouwer. Ter gelegenheid van de afrond werd een picknicktafel onthuld in het Tripsbos. Daarmee is het laatste landinrichtingsproject in de provincie Groningen klaar. De provincie is ruim 90 jaar actief geweest met ruilverkavelings- en landinrichtingsprojecten, met een totale oppervlakte van 170.000 ha.