Herstel en versterking natuur Drentsche Aa gebied


In het Drentsche Aa gebied wordt hard gewerkt aan herstel en versterking van de natuur met een goede balans tussen beschermen, beleven en benutten. Alle projecten komen voort uit het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe en staan nu op een overzichtelijke kaart op de website van Nationaal Park Drentsche Aa.

In de afgelopen jaren is al hard gewerkt aan herstel van het beekdalsysteem van de Drentsche Aa. We zorgen ervoor dat het water niet meteen het gebied uitstroomt maar wordt vastgehouden. Hierdoor stijgt het grondwaterpeil, verbetert de waterkwaliteit en neemt de biodiversiteit toe. Daarnaast werken we aan een betere balans tussen natuur, landbouw en recreatie. De komende jaren wordt dit werk voortgezet in vele (deel)projecten in het gebied. Prolander houdt overzicht en zorgt ervoor dat alle betrokkenen hun wensen kunnen inbrengen.

Bekijk hier de kaart met alle projecten

Foto: André Brasse