Herverkaveling 10.000 hectare landinrichting Zuidwolde afgerond


De herverkaveling van het 10.000 ha grote gebied van de landinrichting Zuidwolde is klaar. Tussen 2006 en 2017 werkte de bestuurscommissie Zuidwolde aan de verbetering van de landbouwstructuur, de waterhuishouding en natuurlijk is er ook nieuwe natuur ingericht.

Landbouwgebied sterk verbeterd

Door de herverkaveling is maar liefst 1900 hectare van de in totaal 7980 hectare cultuurgrond van eigenaar gewisseld. Hierdoor is de landbouwkundige structuur in het gebied tussen Zuidwolde en de Reest sterk verbeterd. Het aantal percelen is teruggebracht van 7322 naar 3889. Dit betekent dat er veel losse percelen aan elkaar gekoppeld zijn. Landbouwers hebben bovendien hun land nu dichterbij de boerderij, waardoor zij efficiënter kunnen werken.

119 hectare nieuwe natuur ingericht

Ecoduct 'Suthwalda'Er is 119 hectare nieuwe natuur ingericht (als onderdeel van het Nationale Natuurnetwerk) en er kwamen nieuwe fietspaden, zoals langs de Ommerweg tussen Zuidwolde en Balkbrug.

Ook zijn diverse onderhoudspaden verbreed om het onderhoud van de waterlopen eenvoudiger te maken. Langs de waterlopen kwamen ecologische zones en er ontstond ruimte voor twee ecoducten over de N48.

Dit is met name belangrijk om de uitwisseling van flora en fauna tussen de Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau (Boswachterij Dwingelderveld) te bevorderen.

De bestuurscommissie

De Bestuurscommissie Zuidwolde bestond uit agrarische vertegenwoordigers, gemeente De Wolden en Hoogeveen, provincie Drenthe, Kadaster, waterschap Drents Overijsselse Delta, het Drents Particulier Grondbezit en vertegenwoordigers uit de wereld van natuur en milieu. De provincie Drenthe was opdrachtgever en financier. Prolander heeft de commissie begeleid, het project uitgevoerd en de grondruilen verzorgd.

Nieuw boek “Ruilverkavelen rond Zuidwolde”

Aanleg fietspad OmmerwegTer gelegenheid van de afsluiting van Zuidwolde is het boek “Ruilverkavelen rond Zuidwolde, driemaal is scheepsrecht” verschenen, dat geschreven is door Bernhard Hanskamp en Hans Dekker. Het laatste hoofdstuk is “Het verhaal van de Reest”. Dit onderdeel is speciaal toegevoegd, omdat de ruimtelijke ontwikkeling van het Reestdal een grote invloed op de landinrichting rond Zuidwolde heeft gehad. Het boek is bij ons bestellen via info@prolander.nl o.v.v. boekwerk Zuidwolde of is beschikbaar via de bibliotheek in Zuidwolde.