De afgelopen tijd hebben we niet stilgezeten


Beschermen van weidevogels

In Medenertilsterpolder zijn veel roofdieren aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan de steenmarter, buizerd en de vos. Ze jagen onder andere ook op weidevogels - de grutto - én die willen we nu net graag beschermen. Kuikens hebben weinig overlevingskans en we zien de populatie slinken. Tijd voor actie.

Prolander is in gesprek met de provincie Groningen voor een ontheffing zodat beschermde roofdieren verjaagd mogen worden. Ook de Wildbeheer Eenheid wordt ingeschakeld voor het aanstellen van een jager voor de agrarische percelen en de percelen van het Groninger landschap. Verder zijn sloten gemaaid zodat roofdieren zich niet kunnen vestigen in het riet of struweel. Zo beschermen we de weidevogels en zorgen we ervoor dat er minder roofdieren in het gebied vestigen.

Actie door vrijwilligers

Vrijwilligers van het collectief Groningen West verzamelen data over de roofdieren. Zo krijgen zij op hun telefoon een melding wanneer een roofdier toeslaat bij een nestje van de weidevogel. Deze informatie helpt voor een ontheffing zodat de roofdieren uit het gebied verjaagd mogen worden.

Over het project

In opdracht van de provincie Groningen versterkt Prolander het weidevogelgebied de Medenertilsterpolder tot een hoogwaardig weidevogellandschap. Hiervoor is een pilot opgezet met een doorlooptijd van drie jaar: van 2024 tot 2026. In deze pilot wordt het gebied tussen half februari en half juni natter gemaakt. Dit doen we door extra plasdraspompen te plaatsen en door de huidige stuw actief in te zetten. Zo houden we water vast in de bodem en in de watergangen én ontstaan plas-drassituaties: ideaal voor weidevogels en hun kuiken om naar voedsel te zoeken. Daarnaast kijken we in de loop van de pilot of er extra maatregelen nodig zijn om het gebied te vernatten. Dit gebeurt altijd in overleg met direct omwonende en de vier betrokken partijen. Ook wordt er actief ingezet op predatiebeheer: het voorkomen van natuurlijke vijanden en roofdieren.