Waar we nu mee bezig zijn en voor volgend jaar willen realiseren


In opdracht van de provincie Groningen versterkt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ - tussen Ezinge, Feerwerd Herdeweer en Besweerd - tot een hoogwaardig weidevogellandschap. Hiervoor start er in 2024 een pilot die tot 2026 loopt. Tijdens de pilot wordt 120 hectare grond ingericht en voeren we verschillende maatregelen uit.

Vernatten

Tussen half februari en half juni 2024 maken we het gebied natter. Dit doen we door extra plasdraspompen te plaatsen en door de huidige stuw actief in te zetten. Zo houden we water vast in de bodem en in de watergangen én ontstaan plas-drassituaties. Dit is ideaal voor weidevogels en hun kuikens om naar voedsel te zoeken. Daarnaast kijken we in de loop van de pilot of er extra maatregelen nodig zijn om het gebied te vernatten. Dit gebeurt altijd in overleg met direct omwonende en de betrokken partijen.

Natuurlijke vijanden

Daarnaast wordt er actief ingezet op predatiebeheer: het voorkomen van natuurlijke vijanden. We verwijderen lage begroeiing van struiken en bomen, zodat roofdieren zich niet meer kunnen verstoppen, met als gevolg dat ze uit het gebied trekken. We gaan met camera’s de nesten van de vogels in de gaten houden en plaatsen ook camera’s op dammen en looproutes van roofdieren. Op deze manier brengen we hun gewoonten in kaart en kunnen we ontheffing aanvragen om de roofdieren te verjagen, die niet uit zichzelf vertrekken.

Informatie verzamelen

We verzamelen zoveel mogelijk informatie zodat we een goed beeld krijgen van de weidevogels, de roofdieren, de vegetatie en de infrastructuur. Altenburg Wymenga verzorgt komend jaar de weidevogeltelling. Ook sporen we de natuurlijke vijanden van de vogels op. Deze informatie leidt tot een plan waar weidevogels van profiteren.

Samenwerking

Prolander begeleidt de samenwerking tussen de agrariërs uit de Medenertilsterpolder en stichting Het Groninger Landschap voor de inrichting van de polder. In samenwerking met het Collectief Groningen West leggen zij een basis voor het beheer van het gebied. Daarnaast vindt er afstemming plaats met Tennet, Waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Westerkwartier. Ook worden de wensen van de bewoners van het gebied meegenomen in de plannen.

Heeft u vragen over het project, neem dan contact op met Paul Kraesgenberg van Prolander: 06 52 40 12 24 – p.kraes­gen­berg@pro­lan­der.nl