Nieuwe bomen Westerbroek


De inrichting van de ecologische verbindingszone bij Westerbroek schiet al aardig op. In opdracht van de provincie Groningen wordt aan weerszijden van de A7, zo'n 118 hectare nieuwe natuur ingericht. De grondwerkzaamheden zijn bijna gereed en er zijn al tientallen bomen geplant. Deze zorgen voor een gevarieerd landschapsbeeld en maken de cultuurhistorie van Westerbroek op een natuurlijke en symbolische manier opnieuw zichtbaar. In dit artikel geven we een overzicht van de lopende werkzaamheden.

Eind maart en begin april zijn in deelgebied 4, tussen de snelweg en de Hoofdweg, tientallen bomen geplant. Aan de zuidoostkant van de Scharmerplas komt een L-vormige laan met zo’n 70 haagbeuken. In het midden van deze laan is een uitkijkpunt gerealiseerd waar je mooi zicht op de nieuwe natuur in Westerbroek. Daarnaast is er een stukje bos geplant van eiken en berken. Daaromheen komen twee rijen met haagbeuken.

Veenborgen

Alle bomen komen op verhoogde grond te staan en symboliseren zo twee locaties waar vroeger veenborgen hebben gelegen. In het midden van het bos springen vier rode beuken in het oog die de locatie van het voormalige landhuis symboliseren. De ophoging is tot stand gekomen met de grond die is afgegraven voor het aanleggen van de ecologische verbindingszone.  In het bericht over de oude veenborg in Scharmer, vertelt landschapsarchitect Martin van Dijken over de aanleg en de beplanting.

Foto Melanie Bus: Nieuwe beplanting in het gebied

Grondwerk bijna gereed

In de deelgebieden 1 en 4 vinden nog grondwerkzaamheden plaats. Op alle andere locaties is al het grondwerk gereed. In totaal wordt zo’n 200.000m3 grond afgegraven voor de aanleg van de nieuwe  waterverbinding. Deze zogenaamde slenk krijgt natuurvriendelijke oevers en vormt straks een doorgaande waterverbinding van ’t Roegwold naar de natuur van het Zuidlaardermeergebied. Dieren en planten kunnen zich in de toekomst in een groter leefgebied verplaatsen.

De afgegraven grond is verwerkt in de verhoging van het landschap en straks ook in de grondwal langs de A7.  De aannemer plant nu riet en bosschages en plaatst afrasteringen. Ook komt er een klein gemaal bij de Scharmerplas. Dit gemaal zorgt voor wateraanvoer, zodat er voldoende water in de slenk blijft staan. Volgens planning is dat 1 augustus klaar.

Foto Koos Boertjens: Rechts van de keerlus ligt het gebied dat nog ingericht moet worden.

Natuurontwikkeling gebied Borgmeren

Er is grond aangekocht bij recreatiepark de Borgmeren. Dat wordt ook ingericht. met een slenk, zodat er een doorlopende verbindingszone ontstaat. De vrijkomende grond wordt in de grondwal verwerkt. De sloot van het Waterschap kruist de verbindingszone. Het bestaande wandelpad wordt verlegd, zodat na afronding van de werkzaamheden er een wandelrondje rondom de Scharmerplas blijft.

Op de hoogte blijven?

We kunnen op dit moment geen bijeenkomst organiseren vanwege de coronamaatregelen. Via e-mailberichten en artikelen houden we u op de hoogte van de voortgang van het project. We informeren u onder andere over waar en in welke periode werkzaamheden uitgevoerd worden en wat de transportroutes zijn. Wilt u deze informatie ontvangen? Aanmelden kan bij Karin de Ruijter: k.deruijter@prolander.nl of: 06-52401189. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Harmen Ritsema: h.ritsema@prolander.nl of: 06 52401203.