Nieuwe stikstofdoelen


De aankondiging van de nieuwe stikstofdoelen heeft de afgelopen week veel impact gehad. Niet alleen voor de landbouw, maar voor de hele landbouwsector, de agribusiness. Maar ook voor andere sectoren, zoals de industrie en mobiliteit. Het is duidelijk dat we op een andere manier met onze omgeving om moeten gaan, op een meer duurzame manier. Om de verdere achteruitgang van onze planten en dieren te voorkomen. Maar ook om weer vergunningen te kunnen verlenen, om agrariërs weer meer zekerheid te kunnen bieden en ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen, mogelijk te maken. Wat dit concreet voor onze werkzaamheden gaat betekenen, is nog niet duidelijk en afhankelijk van hoe de Tweede Kamer en de provincies Drenthe of Groningen hierop gaan reageren. De provincies hebben van de overheid ruim een jaar de tijd gekregen om de stikstofdoelen om te zetten in beleid en dat vast te leggen in een gebiedsplan. Sinds onze oprichting in 2016 werken wij vanuit een open dialoog met alle belanghebbenden aan het landschap van beide provincies. Hierbij hebben we respect voor andermans belangen en emoties. Die insteek zal niet veranderen.