Belangstellingsregistratie pacht in 2018 open


In opdracht van de provincies Groningen en Drenthe geeft Prolander voor 2018 de agrarische gronden van beide provincies en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) in pacht uit. Pachtcontracten hebben de looptijd van 1 jaar en worden dus jaarlijks opnieuw uitgegeven. De registratie voor pacht in 2018 is nu geopend. Geïnteresseerden voor deze gronden moeten zich voor 1 september 2017 aanmelden. In dit bericht leest u meer over deze procedure.

De procedure: belangstelling melden is noodzakelijk

Als u percelen van de provincies Groningen, Drenthe en/of BBL wilt pachten, dient u zich daarvoor aan te melden. Daarvoor gebruikt u het registratieformulier op deze website. Ook huidige pachters van BBL-gronden die de grond willen blijven pachten in 2018 moeten zich opnieuw aanmelden. Aan de registratie van uw belangstelling kunnen geen rechten worden ontleend.

Het registratieformulier moet ingevuld worden voor 1 september 2017. De pacht wordt in principe voor één jaar in geliberaliseerde pacht, zoals vermeld in artikel 397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, uitgegeven. Voor eind januari 2018 krijgt u bericht of u voor 2018 een pachtcontract krijgt aangeboden. Ga naar het registratieformulier.