De PPO's Drenthe en Groningen 2020 zijn getekend: aan de slag!


Dinsdag 19 en woensdag 27 november zijn de provinciale prestatieovereenkomsten (PPO) met de provincies Drenthe en Groningen ondertekend. De gedeputeerden Henk Jumelet van Drenthe, Henk Staghouwer van Groningen en directeur van Prolander Evelien van Everdingen zetten hun handtekening onder de PPO’s. In de prestatieovereenkomsten staat omschreven aan welke projecten we in 2020 werken en welke resultaten we willen halen in het landelijk gebied van beide provincies.

Speerpunten in 2020 in de provincie Drenthe

We werken vanuit de acht deelprogramma’s van het Programma Natuurlijk Platteland (PNP), de opdrachtbundel natuur en de bundel grond en kavelruil. Grote stappen worden bijvoorbeeld gezet in de deelgebieden Bronnegermaden en Achterste Diep binnen de Hunze. In Zuidwest ronden we in 2020 het LIFE project ‘Going up a level’ af en in Noordwest begeleiden we de realisering van het Markeplan Zeijen. In 2020 realiseren we 1100 hectare kavelruil voor verbetering van de landbouwstructuur. In de Drentsche Aa wordt via hydrologische meetnetten en landschapsecologische systeemanalyses verder veldkennis verzameld waarmee maatwerkoplossingen voor de streek gevonden kunnen worden. Rond het Bargerveen zijn we in 2020 stevig in actie met de buffers. In de hele provincie zetten we ons óók in 2020 in voor het landelijk gebied via de gebiedsprocessen.

Ondertekening PPO provincie Drenthe door Henk Jumelet en Evelien van Everdingen

Speerpunten in 2020 in de provincie Groningen

In 2020 wordt deelproject Renneborg in Westerwolde opgeleverd. Dit is het sluitstuk van de jarenlange inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa die weer volop kronkelt. Daarnaast wordt eind 2020 de grensoverschrijdende ecologische verbinding van het Boelo Tijdenskanaal tot de Eems in het Eemsland (Duitsland) opgeleverd. In heel Westerwolde is dan een robuust natuurgebied gerealiseerd met ruimte voor waterberging, vismigratie en recreatiemogelijkheden voor wandelaars, fietsers en kanoërs. In het Zuidelijk Westerkwartier gaat in 2020 de schop in de grond voor de ontwikkeling van natuur en ruimte voor waterberging, landbouw en recreatie. Hier worden eind 2020 de deelprojecten De Drie Polders, Polder de Dijken-Bakkerom en de Lettelberterbergboezem opgeleverd. Daarnaast werken we aan projecten rond het Paterswoldsemeer, de Meerweg en Westerbroek.

Ondertekening PPO Groningen met Henk Staghouwer en Evelien van Everdingen

Realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Drenthe en Groningen (uiterlijk 2027) is de belangrijkste opdracht van Prolander. Dat doen we in het landelijk gebied waar alles samenkomt: van de mondige burger tot voedselproductie, van waterberging tot ruimte voor recreatie in natuurgebieden. Prolander ontwikkelt en realiseert projecten samen met bewoners, overheden en andere belanghebbenden. Van ontwerp tot realisatie.