Prolander viert zijn eerste lustrum


Dit jaar viert Prolander zijn eerste lustrum. Op 1 maart 2015 ging een deel van de medewerkers van de voormalige Rijksdienst Dienst Landelijk Gebied over naar de provincies Drenthe en Groningen en werd de nieuwe uitvoeringsorganisatie Prolander opgericht.

Tien maanden later, op 1 januari 2016, werd Prolander officieel een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Drenthe en Groningen. Ondertussen werken we met circa 90 medewerkers aan onze kerntaak: realisatie van het Natuurnetwerk, vaak in combinatie met ruimte voor water(berging), recreatie en landbouw.

Dit jaar zullen we op gepaste wijze aandacht besteden aan ons vijfjarig bestaan met activiteiten die in het teken staan van nadere kennismaking en kennisuitwisseling met onze opdrachtgevers, samenwerkingspartners en andere betrokkenen met wie we samenwerken in de vele projecten die we uitvoeren.