Ruim 4.000 foto’s 100 jaar ruilverkaveling Drenthe nu online


Donderdag 16 mei hebben Evelien van Everdingen, directeur van Prolander, en Henk Jumelet, gedeputeerde van Provincie Drenthe, de fotocollectie van 100 jaar verkavelen officieel online gezet. Dat deden zij tijdens het symposium over een eeuw ruilverkavelen in Drenthe, georganiseerd door het Drents Archief.

Zo’n zes jaar geleden startte, op initiatief van oud-medewerker van Dienst Landelijk Gebied, Fré Strating, een project om de ruim 4.000 waardevolle foto’s van de Drentse ruilverkavelingen te bewaren. Jaren van selecteren, scannen en beschrijven volgde. Met als resultaat een waardevolle terugblik op de geschiedenis van het Drentse landschap van de afgelopen eeuw.

Maar het had niet veel gescheeld of deze waardevolle schat aan informatie zou verloren gegaan zijn. Gelukkig is er, op initiatief van Strating, samen met het Drents Archief, de provincie Drenthe, het Kadaster, de Cultuurtechnische Dienst, de Landinrichtingsdienst en Prolander een plan uitgevoerd om deze foto’s te behouden en toegankelijk te maken voor iedereen.

Drenthe is hiermee de eerste én enige provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting van landelijk gebied is gedigitaliseerd, beschreven en ontsloten.

Berichten in de media

Lees meer over het officieel online zetten van de fotocollectie door Henk Jumelet en Evelien van Everdingen op de website van Drents ArchiefDagblad van het NoordenRTV Drenthe, Asser Courant en het Drents Nieuws.