Start inrichting Renneborg-Ter Walslage Westerwolde


Deze maand zijn op verschillende locaties voorbereidingen getroffen om de Ruiten Aa weer te laten slingeren door het landschap. Met 500 hectare is Renneborg-Ter Walslage het grootste en het laatste project van de totale inrichting van het gebied rond de Ruiten Aa dat ongeveer 2.500 hectare beslaat. De werkzaamheden zijn klaar in 2020. De aannemer zal bovenstrooms beginnen en de werkzaamheden die vóór het broedseizoen uitgevoerd moeten worden, pakt de aannemer als eerste op.

15 maart feestelijke start werkzaamheden

Vrijdagochtend 15 maart tussen 10.00 en 12.00 uur verricht de gebiedscommissie Westerwolde (Ruiten Aa) de feestelijke aftrap voor de werkzaamheden van het laatste traject in het deelgebied Renneborg-Ter Walslage. Naast korte interviews met leden van de gebiedscommissie, gaan bestuurders en bewoners samen, letterlijk de piketpaaltjes slaan en begeleiden vrijwiligers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten korte excursies door het gebied.

Ruimte voor natuur, water en recreatie

Het gebied is begrensd aan weerszijden van de Ruiten Aa vanaf Ellersinghuizen tot Ter Walslage. In het stroomgebied wordt de waterhuishouding verbeterd. Er worden maatregelen genomen om het water in het dal van de Ruiten Aa langer vast te houden, zodat het in natte periodes langer duurt voordat het water afstroomt naar de Dollard. Door de beek te laten meanderen, slingeren, krijgt natuur kansen om te ontwikkelen en kunnen straks de vissen van en naar hun paaiplekken trekken. Vaste stuwen worden vervangen door zogenaamde bodemvallen zodat vissen vrije doorgang krijgen. Ook komen er wandel- en fietspaden in het gebied en zijn er voor de landbouw in het omliggende gebied ook mogelijkheden.

De aannemer verwijdert tot de start van het broedseizoen (half maart) struiken en bomen op verschillende plekken in het gebied. Op deze manier wordt de weg vrijgemaakt om de beek weer te laten meanderen zoals in de oorspronkelijke situatie van rond 1960.

Onderdeel natuurnetwerk

Als alle werkzaamheden in 2020 klaar zijn is er in totaal bijna 2500 hectare rondom de Ruiten Aa ingericht als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland; het netwerk van aangesloten natuurgebieden in ons land. Het hele beekdal is dan kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder zodat flora en fauna zich volop kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd is er plek voor de landbouw gebleven die al eeuwenlang karakteristiek is voor de streek. En recreanten kunnen genieten van vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren door het hele gebied zijn gecreëerd.

Gebiedscommissie Westerwolde

De ontwikkeling van zo’n bijzonder gebied kan alleen door goede samenwerking en afstemming tussen betrokken organisaties en bewoners van het gebied. De betrokken organisaties zijn verenigd in de Gebiedscommissie Westerwolde die in opdracht van de provincie Groningen werkt aan de (inrichtings)plannen voor het gebied. Hierin zitten vertegenwoordigers van provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal en Stichting Promotie Westerwolde. Prolander ondersteunt de gebiedscommissie en is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Informatiepunt Renneborg-Ter Walslage

Bij de werkschuur van Staatsbosbeheer (Bovendiepsterweg 1, Sellingen) staat een werkkeet van de aannemer. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de werkzaamheden. Iedere donderdag tussen 10 en 12 uur is het informatiepunt open. U kunt ook een afspraak maken met Auke Snijders, tel: 06-29050697.

Meer weten?

Zie ook onze de projectpagina op onze website.