Techneuten in opleiding bezoeken Oostervoortsche Diep


Er blijft altijd werk te doen in het landelijk gebied; nu en in de toekomst. Daarom is Prolander erg blij dat er diverse technische opleidingen zijn die young professionals opleiden in ons werkveld. Wij leveren graag een bijdrage vanuit de praktijk. Afgelopen week zijn collega’s Arjan van Lubek en Evert Lobstein op pad geweest met studenten Weg- en Waterbouw van het Alfa college (MBO).


Ze bezochten het Oostervoortsche Diep en de bouw van het gemaal, de nieuwe beek die is gegraven en de windmolen die een particulier perceel droog moet houden. Deze excursie was een vervolg op een gastles voor een module natuurontwikkeling eerder dit jaar in mei. Door de les en de excursie hebben de toekomstige techneuten een beter beeld gekregen van het project- en procesmanagement bij de voorbereiding en uitvoering van een bestek. Ook hebben ze meer inzicht in welke specialistische inbreng nodig is zoals ecologie, hydrologie, grondverwerving en omgevingsmanagement.

Lees verder over het project Oostervoortsche Diep. Ben je ook student of docent en wil je meer weten over ons en de mogelijkheid voor gastlessen of excursies? Neem dan contact met ons op.