“Een uniek project met de Groningse bewoners als opdrachtgevers”


Hoe kun jij beter wonen, werken en leven in de provincie Groningen? Die vraag werd gesteld aan de Groningse bewoners en maar liefst 900 Toukomstideeën werden ingestuurd. Bijna de helft daarvan heeft te maken met natuur en landschap. Die ideeën worden nu door de Landschapswerkplaats gebundeld, uitgewerkt en uitgevoerd. Menno van der Meer (Prolander) is als werkplaatsleider bij dit unieke project betrokken.

Fotograaf: Lidia Vedder.

Menno vertelt dat de ideeën voor het Groningse landschap zijn samengevoegd tot tien initiatieven. “Die gaan bijvoorbeeld over het planten van bomen of bosjes, het verbinden van oude vaarwegen en het toegankelijk maken van voormalige wandelpaden. Momenteel zitten we in de verkenningsfase. Daarin bekijken we hoe de initiatieven er precies uit gaan zien in de provincie. Volgend jaar gaan we naar de voorbereidingsfase. Voor sommige initiatieven hopen we de voorbereiding ook in 2024 af te ronden, zodat daarna de uitvoeringsfase kan starten.”

Samen met bewoners

“Voor de initiatiefnemers en de gebiedspartijen ben ik het eerste aanspreekpunt”, vertelt Menno. De Landschapswerkplaats is onderdeel van Nationaal Programma Groningen en naast Prolander is ook Landschapsbeheer Groningen en de provincie Groningen betrokken. “Ik ben de spin in het web en onderhoud contact met alle partijen.”

Bovenal verloopt de voorbereiding en uitvoering samen met de inwoners van de provincie. “Dat maakt het project zo uniek. De bewoners zijn onze opdrachtgevers. Soms is dat uitdagend, maar het is vooral heel leuk. Waar je in de overheidswereld soms plannen maakt en die achteraf laat checken door bewoners, komt nu het initiatief van de bewoners. Daarom onderzoeken we ook of we de werkwijze kunnen vereenvoudigen en de looptijd kunnen verkorten. Dat doen we door de opgave met een brede blik te bekijken en vooraf kansen en risico’s in kaart te brengen.”

Initiatieven koppelen

Menno legt uit dat de werkwijze van Prolander duidelijk wordt toegepast. “We organiseren schetssessies en gebiedsbijeenkomsten, waar initiatiefnemers, gebiedspartijen en onze landschapsarchitecten samenkomen en met elkaar in gesprek gaan.” De eerste ronde gebiedsbijeenkomsten heeft inmiddels plaatsgevonden. “Dat heeft heel veel informatie opgeleverd. Er zijn letterlijk kansen in kaart gebracht.”

Die kansen gaan voornamelijk over het combineren van initiatieven, ideeën en wensen. “Stel dat bewoners van een dorp de wens hebben voor een dorpsbos. En bewoners van omringende dorpen hebben dezelfde wens. Dan willen we dat natuurlijk koppelen. Het is onze taak om duidelijk aan de bewoners te communiceren waarom het verstandig is om zulke projecten te combineren en hoe dat zorgt voor winst voor het hele gebied.”

Meer lezen over de Landschapswerkplaats? Bezoek de website.

Foto: een gebiedsbijeenkomst van de Landschapswerkplaats. Fotograaf: Ronnie Zeemering.

Foto: een gebiedsbijeenkomst van de Landschapswerkplaats. Fotograaf: Ronnie Zeemering.