Vijf trotse winnaars Battle of Concepts Bargerveen Buffer Zuid


Donderdag 14 maart maakten gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter van de bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek Nynke Houwing de winnaars van de Battle of Concepts ‘Bedenk een innovatief verdienmodel voor een nieuw aan te leggen waterbufferzone in natuurgebied Bargerveen’ bekend in Schoonebeek. Van 11 januari tot en met 24 februari konden (young) professionals, studenten en andere belangstellenden meedenken over de inrichting van een bufferzone in Bargerveen. Uit de 112 inzendingen werden 5 winnaars gekozen.

Grote diversiteit

Het aantal inzendingen was indrukwekkend: maar liefst 112! De diversiteit was groot en veel van de plannen waren prachtig uitgewerkt. Een groot aantal richtte zich op recreatie en toerisme, maar ook verschillende soorten (natte) ‘landbouw’ en energieopwekking en/of -opslag kwamen veel voor. Interessant was verder dat inzenders vaak combinaties van verschillende invullingen voorstelden.

Na een voorselectieronde zijn de beste 11 inzendingen voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Zij beoordeelden de ingestuurde concepten op originaliteit, verbinding met stakeholders, haalbaarheid, verdienpotentie en kwaliteit van het ingestuurde concept. Bonuspunten werden uitgedeeld voor het aandragen van ideeën van elders, bijzondere manieren van presenteren en voor duurzaamheid.

De winnaars

De eerste prijs ging naar Gusta Hofstee, met haar plan ‘De Veenkwekerij’. De zeer originele keuze voor veenmos en enkele andere (fruit)gewassen in combinatie met recreatie maakt dit een plan dat perfect in te passen zou zijn in dit gebied. Naast ‘De Veenkwekerij’ vielen nog vier andere plannen in de prijzen.  Dit waren het plan ‘Wetlands’ van Tanja Schepers namens de lokale werkgroep Tussen Beek en Veen, ‘Project Multifunctioneel Bargerveen’ van Sander Geertzen en Bor van der Scheer, ‘EcoVISion’ van Wim Wijdeveld en ‘Float!’ van Wouter Manders.

Ook onder de overige inzenders zaten goede en creatieve ideeën. Alle kansrijke en haalbare plannen worden meegenomen ter inspiratie bij het maken van de volgende schetsen voor de nieuwe bufferzone.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de prijsvraag, een overzicht van de ingezonden concepten, de uitslag en het juryrapport op de website van Battle of Concepts. Bekijk een uitgebreid nieuwsbericht over de prijsuitreiking op de website van Bargerveen-Schoonebeek.