Vissen voor verbinding


Het gaat al jaren slecht met de trekvispopulatie in Noord-Nederland. Op hun reis van de Drentse wateren naar de Waddenzee stuiten de vissen op sluizen en drukke kanalen waardoor ze verdwalen. De R.J. Cleveringsluizen in Lauwersoog zijn een voorbeeld van zo’n obstakel. Met het project Vissen voor Verbinding wordt gewerkt aan een betere verbinding voor trekvissen tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende beken. Prolander overziet, in opdracht van de Provincie Groningen, deze opgave en zorgt dat betrokken partijen goed met elkaar kunnen samenwerken.

Focus op de zeeforel

Teun Veger, werkzaam bij Prolander, is projectleider van Vissen voor Verbinding. Hij vertelt over de maatregelen die genomen worden om de trek weer makkelijker te maken voor de verschillende vissoorten. “We zorgen dat het algemene leefgebied van de vissen in de beken aantrekkelijker wordt en helpen de vissen om obstakels te overkomen met het realiseren van visvriendelijke sluizen.”

Om de voortgang te monitoren, focust het project zich op de zeeforel. Deze vissoort is een van de bedreigde dieren en was nagenoeg verdwenen uit Nederland. Het project is succesvol wanneer de zeeforelpopulatie is opgebloeid. “De zeeforel is een goede indicator die ons inzicht geeft in hoe het met de trekvissen gaat. Het is namelijk een van de moeilijkste vissoorten om tevreden te stellen. Dit betekent, kortgezegd, dat als het goed gaat met de zeeforel het over het algemeen ook goed gaat met andere trekvissen als de paling, houting en driedoornige stekelbaars die in hetzelfde gebied leven.”

De vistrap bij Roden

De maatregelen

Het project is in 2018 gelanceerd. Sindsdien worden er elk jaar jonge zeeforellen uitgezet in de Drentse beken en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de achterliggende wateren. Ook worden sluizen en kanalen beter begaanbaar. De beken zijn inmiddels aangepakt. Grindbedden zijn aangelegd om paaien mogelijk te maken. Deze zorgen er ook voor dat er hoogteverschil ontstaat. Doordat de waterwegen ook zijn versmald, stroomt het water sneller. Dit leidt tot meer zuurstof in het water.

Er zijn veel verschillende partijen met het project gemoeid. Denk aan overheidsinstanties als waterschappen en provincies, maar ook aan sportvisverenigingen. Soms is dit een uitdaging, vertelt Teun. “Wij als Prolander moeten ervoor zorgen dat alle partijen goed met elkaar samenwerken. Dat kan best een uitdaging zijn als partijen verschillend denken over hoe we het project moeten gaan invullen en wat prioriteit heeft.”

Na 2024 moeten alle maatregelen uitgevoerd zijn en moet de zeeforel zonder hulp kunnen overleven en floreren in het projectgebied. “We kunnen nog niet helemaal terugkijken op een geslaagd project omdat onderzoek nog moet uitwijzen hoe het momenteel met de zeeforel gaat, maar ik hoor hier en daar al goeie dingen. Zo zijn er een aantal vissers die de zeeforel al hebben gespot tijdens het vissen in het Lauwersmeer.” De samenwerking met sportvisvereniging is volgens Teun een goede zet geweest. “Sportvissers zijn vaak erg betrokken als het gaat om het belang van onze wateren en daarbij ook de vissen die er leven. Ze kennen de gebieden goed en brengen hierdoor veel kennis met zich mee.”

De vistrap bij Roden zorgt voor een betere verbinding tussen de Drentse wateren

Kijk op www.vissenvoorverbinding.nl voor alle informatie. Op https://www.vissenvoorverbinding.nl/maatregelen/ vind je alle maatregelen in beeld.